Messens faste ledd (latin)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Innledende riter

Introitus (inngangssalme)

Korstegnet

LH000la Korstegnet.png

Hilsen

LH000lb Hilsen.png

Syndsbekjennelsen

Kyrie

Gloria

Kollektbønn (kirkebønn)

LH000lc Kollektbønn.png

Ordets liturgi

Første lesning

LH000ld 1. lesning.png

Gradualsalme med omkved

Annen lesning

LH000le 2. lesning.png

Sekvens

Halleluja og vers

Evangelium

LH000lf Evangeliet.png

Preken

Trosbekjennelsen (Credo)

Forbønner

LH000lg Forbønnssvar.png

Nattverdens liturgi

Offertorium

Bønn over offergavene

LH000lh Bønn over offergavene.png

Den eukaristiske bønn

Prefasjon

LH000li Prefasjon.png

Eukaristisk bønn

Etter konsekrasjonen

LH000lj Troens mysterium.png

Avsluttende doksologi

LH000lk Doksologi.png

Kommunionsritus

Fader Vår

Fredshilsen

Agnus Dei

Den hellige Kommunion

Kommunionsvers

Slutningsbønn

LH000ll Slutningsbønn.png

Avslutningsritus

Velsignelse

LH000lm Velsignelsen.png

Utsendelse

LH000ln Utsendelse.png