Messens faste ledd (norsk)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Innledende riter

Introitus (inngangssalme)

Korstegnet

LH000na Innledning.png

Hilsen

LH000nb Hilsen.png

Syndsbekjennelsen

Kyrie

Gloria

Kollektbønn (kirkebønn)

LH000nc Kollektbønn.png

Ordets liturgi

Første lesning

LH000nd Etter 1. lesning.png

Gradualsalme med omkved

Annen lesning

LH000ne Etter 2. lesning.png

Sekvens

Halleluja og vers

Evangelium

LH000nf Foran evangelium.png

LH000ng Etter evangelium.png

Preken

Trosbekjennelsen (Credo)

Forbønner

LH000nh Forbønnssvar.png

Nattverdens liturgi

Offertorium

Bønn over offergavene

LH000ni Bønn over offergavene.png

Den eukaristiske bønn

Prefasjon

LH000nj Prefasjon.png

Eukaristisk bønn

Etter konsekrasjonen

LH000nk Troens mysterium.png

Avsluttende doksologi

LH000nl Doksologi.png

Kommunionsritus

Fader Vår

LH000nm Fadervår.png

Fredshilsen

LH000nn Fredshilsen.png

Agnus Dei

Den hellige Kommunion

Kommunionsvers

Slutningsbønn

LH000no Slutningsbønn.png

Avslutningsritus

Velsignelse

LH000np Velsignelsen.png

Utsendelse

LH000nq Utsendelsen.png