Missa pro Defunctis (Messe for avdøde) (LH006)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Introitus

    Tekst: 4.Esra 2,34.35 (antifon) / Salme 65, 2    Melodi: Gregoriansk
Requiem æternam, inngangsvers


AntHerre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys skinne for dem.

PsDeg, Gud, tilkommer lovsang på Sion, må løftet til deg bli innfridd, du som lytter til bønnen. Til deg kommer alt kjød med sine synders verk. Våre feiltrinn er oss for sterke, men du sletter dem ut. Salig din utvalgte, din venn, som bor i din forgård. Vi vil mette oss med dine goder i ditt hellige tempel.

Kyrie

    Melodi: Gregoriansk, 1000 – 1200-t

Fra Kyriale XVIII, Kyrie B: Ad Missam pro defunctis

Kyrie


Sanctus

    Melodi: Gregoriansk, 1200-t

Fra Kyriale XVIII, for hverdager i advents- og fastetiden

Sanctus


Agnus Dei

    Melodi: Gregoriansk, 1100-t

Fra Kyriale XVIII, for hverdager i advents- og fastetiden

Agnus Dei


Kommunionsvers

    Tekst: Jf 4.Esra 2,35    Melodi: Gregoriansk
Lux æterna, kommunionsvers


La det evige lys skinne for dem, Herre, hos dine hellige i evighet, for du er god.

Antifon I

    Melodi: Gregoriansk

Mens kisten bæres ut

In paradisum, antifon I


Englene føre deg til Paradiset. Martyrene komme deg i møte og lede deg inn i den hellige by, Jerusalem.

Antifon II

    Melodi: Gregoriansk
Chorus angelorum, antifon II


Englenes kor ta imot deg – til den evige hvile sammen med den fattige Lasarus.

Antifon III

    Tekst: Joh 11,25-26    Melodi: Gregoriansk
Ego sum ressurectio, antifon III


Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

Noter