Norges folk og Norges kirke (LH624)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Lyder Brun 1914    Melodi: Philipp Nicolai 1599, etter Hanns Sachs 1513
Norges folk og Norges kirke


1Norges folk og Norges kirke / på høytidsdag, i hverdagsvirke / stå sammen fast i Kristi tro! / Reist i Norges morgenrøde / og viet inn da Olav døde, / er fedrekirken folkets bo. / Den stod i tusen år, / den står om fjell forgår. / I Guds rike / den lever med / i evighet / forklaret ved Guds kjærlighet.

2Gud som skapte fjell og dale, / din storhet la til hjertet tale, / din godhet tenne bønnens ild! / Du som Kristus til oss sendte, / og ondt til godt så ofte vendte, / i mildhet streng, i strenghet mild: / vi bøyer oss for deg, / vi priser høyt din vei. / Ære være! I evighet / din miskunnhet / er sol og skjold og kraft og fred!