Norvegia Catholica

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Karl Kjelstrup ca 1934    Melodi: André Grétry? (1741-1813)
Norvegia Catholica


1Norvegia Catholica, vår fortids stamme gjaller. / Sankt Olav, Hallvard, Sunniva på Norges framtid kaller, / og Eystein, Torfinn minner om / å verge Norges helligdom. / Norvegia Catholica på Norges nutid kaller.

2Norvegia Catholica av heltemot er rundet. / Når du blir det du engang var, først da er frihet vunnet. / Til kamp for kirke, land og hjem, / med mot og styrke vi går frem; / Norvegia Catholica, først da er frihet vunnet.

3Norvegia Catholica – mot dette mål vi stevner, / er veien lang, vi frem skal nå, hvis vi gjør alt vi evner. / Katolsk aksjon oss fører frem, / til frihet for vårt land og hjem – / Norvegia Catholica, vi vil, vi kan, vi evner.

Se også