Den hellige Cecilia (22. november)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Nov22)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Cecilia

Jomfru og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en jomfru og martyr, eller Fellesmesser for hellige jomfruer.

Kirkebønn

Store Gud, du har skapt oss for at vi skal love og ære ditt navn. Bønnhør oss på denne fest for den hellige Cecilia, og la oss alltid med glede synge din pris. Ved vår Herre …

Lesning

Hos 2.14-15b. 19-20
Jeg vil trolove meg med deg for alltid

Så sier Herre: Jeg vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne. Der skal hun svare meg som i ungdommens dager, som den gang hun drog opp fra Egypt. Jeg vil trolove meg med deg for alltid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferd og rett, i miskunn og barmhjertighet. Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.

Responsoriesalme

Sal 45, 11- 18

Omkved: Herren har velsignet deg til evig tid.

Hør min datter, gi akt og bøy ditt øre, glem ditt folk og dine fedres hus. Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. Han er din herre, fall ned for hans fot.

Den herlige kongedatter blir ført inn til kongen, kledd i gullvirket kledning, fulgt av unge piker. De ledes frem under jubelrop, i fryd går de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. Du skal sette dem til fyrster over hele jorden. Måtte jeg forkynne ditt navn fra slekt til slekt, så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Evangelievers

Matt 25, 10

Halleluja. Dette er den kloke terne, som ble funnet våkende av brudgommen; da han kom fulgte hun med ham inn til bryllupsfesten. Halleluja.

Evangelium

Matt 25, 1-13
Se, brudgommen kommer! Gå ut og møt ham

På den tid fortalte Jesus sine disipler denne lignelse: « Himlenes rike kan lignes med ti terner, som kom for å gå brudgommen i møte; og alle hadde sine lamper med. Men fem av dem var uforstandige, og bare fem av dem var kloke. For de uforstandige tok nok lampene, men hadde ikke olje med; de forstandige derimot tok både lampene sine og kanner med olje. Men da brudgommen lot vente på seg, falt de efter hvert i søvn og sov til sist alle.

Da, midt på natten, hørtes et rop: "Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte!" Alle ternene våknet og gjorde lampene sine i stand, men de uforstandige måtte si til de kloke: "La oss få litt olje av dere, for våre lamper slukner." Da svarte de som hadde vist seg forstandige: "Nei, det blir ikke nok både til oss og dere; dere må nok gå til kjøpmannen og hente noe selv." Men mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk sammen med ham inn til bryllupsfesten. Så ble døren lukket. Senere kom også de andre ternene og ropte: Herre, lukk opp for oss!" Men han svarte: "Jeg har bare dette å si dere: Jeg vet ikke hvem dere er.»

Våk derfor - dere kjenner hverken dagen eller timen.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Cecilia, henne hvis navn vi kjenner som jomfru og martyr fra oldkirken, er sangernes vernehelgen. La oss be:

L: For alle som bruker sine musikalske evner
til å forskjønne gudstjenesten,
Gud til pris og menneskene til frelse og oppbyggelse.

L: For alle med gave til å synge,
at de må bruke den til Guds pris og ære.

L: For dem som lider,
at de må gjøre bruk også av den trøst og styrke
som kan formidles gjennom sang.

L: For dem som bærer ansvar for kirkesangen
i vår menighet (vårt fellesskap).

Barmhjertige Gud,
du som gjennom tidene har møtt oss i sang,
ta imot våre bønner på forbønn av den hellige Cecilia.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.