Den hellige Katarina av Alexandria (25. november)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Nov25.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Katarina av Alexandria

Jomfru og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en jomfru og martyr, eller Fellesmesser for hellige jomfruer.

Kirkebønn

Allmektige evige Gud, du har stilt frem for ditt folk den salige Katarina som jomfru og uovervinnelig martyr. Gi i nåde at vi på hennes forbønn må bli utrustet med troskap og standhaftighet og arbeide inntrengende for Kirkens enhet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre i Kristus! Minnedagen for den hellige jomfru Katarina av Alexandria fører våre tanker til Sinaiørkenen der Gud kalte Israel et hellig folk for ham og gav Moses tavlene med de ti bud, og der Katarinaklosteret har fastholdt den levende Guds nærvær blant oss. La oss be:

L: Om at Kirken må ta godt vare på
det gammeltestamentlige budskap fra Gud.

L: For alle med statlig makt og myndighet,
at de må se Guds nærvær i hans hellige kvinner og menn.

L: For mennesker som lider for sin troskap mot Kristus.

L: For våre medkristne i Egypt.

Himmelske Far, hellige Gud,
du har holdt din hånd over oss,
ditt kongerike av prester.
Hør våre bønner på forbønn av den hellige Katarina.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.