Påskens mysterium (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
45 [41]. Denne prefasjon brukes i påsketiden.
I påskevigilien sies: i denne hellige natt . Påskedag og i hele påskeoktaven: på denne hellige dag , ellers: i denne hellige tid .
Påskens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
til alle tider å prise deg, Herre,
men med særlig jubel
- i denne hellige natt (på denne hellige dag, i denne hellige tid) -
da Kristus, vårt Påskelam, er ofret.
For han er det sanne Lam,
som borttok verdens synder,
han som ved sin død gjorde vår død til intet,
og ved sin oppstandelse gav oss livet tilbake.
Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede.
Også himlenes krefter og englenes makter
synger din herlighets pris,
idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.
Den Romerske kanon har egne Communicantes og Hanc igitur.

I påskevigiliens Messe sies: feirer vi denne helligste natt.