Påskens mysterium og Guds folk (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
52 [48]. Denne prefasjon brukes på søndager i det alminnelige kirkeår.
Søndagsprefasjon I
Påskens mysterium og Guds folk

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Ved påskens mysterium øvet han det underfulle verk
som fridde oss fra syndens og dødens åk,
og førte oss til denne herlighet hvor vi blir kalt
en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk,
et folk som Gud har gjort til sitt.
Alle vegne vil vi forkynne din kraft,
som kalte oss ut av mørket til ditt underfulle lys.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer: