Prefasjon for Kristi Himmelfart II

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
51 [47]. Denne prefasjon brukes på Kristi himmelfart. Den kan også brukes i dagene etter denne høytid inntil pinseaften i messer som ikke har egen prefasjon.
Prefasjon for Kristi himmelfart II
Kristi himmelfarts mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Han viste seg etter sin oppstandelse
synlig for alle sine disipler,
og han ble for deres øyne tatt opp til himmelen
for å gi oss del i sin guddom.
Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede.
Også himlenes krefter og englenes makter
synger din herlighets pris,
idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.
På dagen for Kristi Himmelfart har den Romerske kanon en egen Communicantes