Den hellige Pedro Claver (9. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep09)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Pedro Claver

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For dem som øvet barmhjertighetsgjerninger.

Kirkebønn

Gud, du som gjorde den salige Pedro til slavenes slave og styrket ham med kjærlighet til dem og med stor tålmodighet, gi oss på hans forbønn å søke det som hører Jesus Kristus til, og å elske vår neste i gjerning og i sannhet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! 1600-tallets spanske jesuitt, den hellige Pedro Claver, som virket nesten 40 år i slavehandelssenteret Cartagena i Colombia, ble kalt «Negerslavenes apostel», og pave Leo XIII utropte ham til negermisjonens vernehelgen. La oss be:

L: Om berikende kontakt mellom kristne i hele verden,
spesielt mellom dem som adskiller seg fra hverandre
ved etnisk opphav og hudfarge, nasjonalitet eller sosial status.

L: For myndighetene overalt i verden,
at de effektivt må bekjempe slaveri
og annen utnyttelse av mennesker.

L: At de som lider under truende sykdommer,
må finne trøst og hjelp hos oss kristne.

L: Om kall til misjon og barmhjertighet også i Kirken hos oss.

Allmektige Gud, himmelske Far,
Pedro Claver som fikk døpe hundretusener av negerslaver,
viste i gjerning kjærlighetens Evangelium.
Gi oss å ta lærdom av hans holdning og tjeneste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.