Opplastinger av Mtande

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Denne spesialsiden viser alle opplastede filer.

Filliste
Første sideForrige sideNeste sideSiste side
Dato Navn Miniatyrbilde Størrelse (bytes) Beskrivelse Versjoner
22. mai 2022 kl. 14:57 LH015 Messe Norheim II (sats HL).pdf (fil) 314 KB == Beskrivelse == Sats til LH015 Norsk messe II Kategori:Helge Landmark Kategori:Thoralf Norheim Kategori:Kyrialer 1
4. mai 2021 kl. 16:37 LH157 Salig er den som frykter Herren (sats).pdf (fil) 82 KB Lagt til riktig komponist 2
12. aug. 2020 kl. 15:04 Innholdsfortegnelse (Lov Herren).xlsx (fil) 44 KB Tittelendring LH801 2
3. nov. 2019 kl. 21:14 Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede I (AH124).pdf (fil) 64 KB Korrektur 2
3. nov. 2019 kl. 21:13 Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede I (AH124).png (fil) 39 KB Korrektur 2
3. nov. 2019 kl. 21:13 Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit (AH118).pdf (fil) 83 KB Korrektur 2
3. nov. 2019 kl. 21:12 Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit (AH118).png (fil) 55 KB Korrektur 2
31. okt. 2019 kl. 16:39 Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn (AH165).pdf (fil) 58 KB Rettet noen trykkfeil. 2
31. okt. 2019 kl. 16:38 Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn (AH165).png (fil) 37 KB Rettet noen trykkfeil. 2
22. sep. 2019 kl. 16:42 Alleluia XVIII (AH018).pdf (fil) 80 KB den første fjerdedelen i tenoren skal være pause 2
22. sep. 2019 kl. 16:42 Alleluia XVIII (AH018).png (fil) 134 KB den første fjerdedelen i tenoren skal være pause 2
22. sep. 2019 kl. 16:40 Herren har velsignet deg til evig tid II (AH127).pdf (fil) 55 KB Korrigert - alten skal starte med en f. 2
22. sep. 2019 kl. 16:39 Herren har velsignet deg til evig tid II (AH127).png (fil) 76 KB Korrigert - alten skal starte med en f. 2
3. sep. 2019 kl. 23:33 Ære være deg, Herre, ære, makt og myndighet (AH101).pdf (fil) 60 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herren skal være deres hyrde, og føre dem til livets kilde (AH133).pdf (fil) 66 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Til deg, Herre, løfer jeg min sjel (AH162).pdf (fil) 63 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Min sjel lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger (AH156).pdf (fil) 66 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Lovsyng Herren, alle folk, alleluia, alleluia (AH152).pdf (fil) 78 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Kom ditt ord ihu, Herre, det er min trøst i min elendighet (AH144).pdf (fil) 60 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herren samler sitt folk og skjenker det sin glede (AH131).pdf (fil) 68 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede II (AH125).pdf (fil) 79 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herren, vår Gud, verner med sit ord (AH134).pdf (fil) 78 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herre, du gransker meg, og du kjenner meg (AH116).pdf (fil) 55 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Gud er i sitt tempel, tilbe ham (AH112).pdf (fil) 88 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og glede (AH105).pdf (fil) 89 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord (AH167).pdf (fil) 69 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Tillitsfullt og med glede, Herre, har jeg gitt deg alt (AH164).pdf (fil) 64 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 La oss lovsynge Gud i evighet. Alleluia (AH146).pdf (fil) 59 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 La oss kjenne din miskunn, Herre, gi du oss din frelse (AH145).pdf (fil) 59 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herren hersker, jorden juble. Alleluja I (AH129).pdf (fil) 85 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord I (AH137).pdf (fil) 60 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herre, reis deg, kom meg til hjelp. Rekk hånden ut til min frelse (AH136).pdf (fil) 75 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet (AH111).pdf (fil) 56 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 For deg skal alle folkeslag bøye kne (AH110).pdf (fil) 66 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Vi priser deg, Herre, vår Gud, og lover ditt veldige navn (AH169).pdf (fil) 89 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Til himmelen rekker din miskunnhet, Gud (AH163).pdf (fil) 60 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rik på miskunn I (AH157).pdf (fil) 74 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Lovsyng Gud med jublende røst, alleluia I (AH150).pdf (fil) 67 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Lovet være Gud, vår Far, som har velsignet oss i Kristus (AH149).pdf (fil) 78 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herren har velsignet deg til evig tid III (AH128).pdf (fil) 58 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herren er trofast i sine ord, hellig i all sin gjerning (AH122).pdf (fil) 62 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herre, øv ditt verk med dine armers kraft, spre de hovmodige og opphøy de ringe (AH135).pdf (fil) 64 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herre, hvem kan gjeste ditt telt (AH117).pdf (fil) 58 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 En Frelser er oss født i dag (AH109).pdf (fil) 60 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Sions barn juble for sin konge (AH160).pdf (fil) 57 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus (AH154).pdf (fil) 66 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Legg ditt liv i Herrens hånd, han vil lede deg I (AH147).pdf (fil) 61 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Jeg vil velsigne Herren, alltid og over alt (AH142).pdf (fil) 56 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud (AH140).pdf (fil) 57 KB Importing file 1
3. sep. 2019 kl. 23:33 Herren sa til min Herre Sett deg ved min høyre hånd (AH132).pdf (fil) 92 KB Importing file 1
Første sideForrige sideNeste sideSiste side