Tillitsfullt og med glede, Herre, har jeg gitt deg alt (AH164)