Å, Maria mor (LH581)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Kjell Arild Pollestad 1992, etter Det lauretanske litani    Melodi: Folketone fra Jæren
Å, Maria mor


1Å, Maria, mor, / du Guds egen mor, / Kristi, Kirkens mor, / be for oss, ditt folk.

2Du, all nådes mor, / du, all renhets mor, / du, all kyskhets mor, / be for oss, ditt folk.

3Elskelige mor, / du, vår Skapers mor, / du, vår Frelsers mor, / be for oss, ditt folk.

4Jomfru verd all pris, / trofast, mektig, mild, / jomfru, god og vis, / be for oss, ditt folk.

5Rettferds klare speil, / visdoms trone sann, / dyrebare kalk, / be for oss, ditt folk.

6Gledens faste grunn, / gjemme for Guds Ånd, / fromhets dype brønn, / be for oss, ditt folk.

7Rose evig skjønn, / Davids høye tårn, / gyldne guddoms hus, / be for oss, ditt folk.

8Paktens rene ark, / himlens åpne port, / morgenstjerne klar, / be for oss, ditt folk.

9Sykes legedom, / tilflukt i vår synd, / trøster i vår nød, / be for oss, ditt folk.

10Du vår dronning, gled / oss med Kristi fred, / og i dødens sorg, / vis oss himlens borg.