Kategori:Kjell Arild Pollestad

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Norsk dominikaner, prest og forfatter, født i Hå på Jæren 27. mai 1949. Etter examen artium arbeidet han som lærervikar i realskolen og ungdomsskolen. Studerte russisk ved universitetet i Oslo 1971-1972, deretter teologi samme sted. Cand. theol. 1977. Konverterte i 1975 til Den katolske kirke, og trådte samme år inn i dominikanerordenen. Lisensiat i katolsk teologi, Institut Catholique de Toulouse, 1979. Studier i gammelorientalske språk (syrisk og koptisk), Pontificium Institutum Biblicum, Roma, 1979-1981. Presteviet i Oslo 12. april 1980 av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo.

Tillatelse til publisering

Kjell Arild Pollestad har gitt tillatelse til å publisere dette materialet.

Se også