Å, kom alle kristne (LH383)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: John Francis Wade 1751, 1782 / François Borderies 1822    Melodi: John Francis Wade 1751, 1782    Oversettelse: Kjell Arild Pollestad 1994
Å, kom alle kristne


1Å, kom alle kristne, troende, syng lovsang, / ja, kom, la oss ile til Betlehem. / Se, hvor han fødtes, kongen over engler. Omkv: Venite adoremus, / venite adoremus, / venite adoremus Dominum!

2Se, hyrder på marken, hjorden nu forlater, / og løper til stallen på englers bud. / Med dem vi iler, jublende til krybben. / Venite.

3I barnet vi skuer Gud, vår Faders avglans, / i kjød åpenbares hans guddoms Ord: / Sann Gud av sann Gud, svøpes av en kvinne. / Venite.

4For oss ble han fattig, høyet var hans leie; / til ham skal vi bringe vår hjertens takk. / Hvem vil ei elske, ham som slik oss elsket? / Venite.

* Kom, la oss tilbe Herren