Dominikus, vår venn og bror (LH635)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Novus athleta Domini fra Liturgia Horarum    Melodi: Engelsk folketone    Oversettelse: Kjell Arild Pollestad 1992
Dominikus, vår venn og bror

1Dominikus, vår venn og bror, / en stridsmann var du for Guds ord. / Ditt navn til Herren knyttet deg, / hans sannhet ble ditt kall, din vei.

2Din kyskhet var som liljen skjønn. / Du knelte dag og natt i bønn. / For synderne ditt hjerte brant, / din gråt Guds miskunn for dem vant.

3Til fots du gikk fra land til land. / En bror du så i hver en mann. / Du våpenløs for sannhet stred, / men Kristi nåde kjempet med.

4Se, under fulgte dine ord: / Du sendte brødre over jord. / Du bad for dem med tårers røst, / og sannhets sæd gav salig høst.

5Lov, takk og pris i evighet, / du hellige Treenighet, / som tar imot din tjeners bønn / og fører oss til himlens lønn.