En engel til Maria kom (LH580)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Kjell Arild Pollestad 1992    Melodi: Korsikansk folketone
En engel til Maria kom

En forsanger kan synge versene. Alle gjentar omkvedet etter hvert vers, gjerne to ganger.

Omkved: Maria, Moder, be for oss i himlens rike.

Gledens mysterier

1En engel til Maria kom. / Da ble hun Ordets helligdom. Omkved

2Maria til sin frende dro. / Elisabeth så hennes tro. Omkved

3Så fødte hun den Frelser sann. / I stall og krybbe lagdes han. Omkved

4Så dro hun til Jerusalem / og bar sin Sønn i templet frem. Omkved

5I templet fant hun ham igjen, / så ung og vis blant lærde menn. Omkved

Smertens mysterier

6Men ensom i Getsemane / i angst og sved må Sønnen be. Omkved

7Hun ser ham med en moders sorg / bli pisket i Pilati borg. Omkved

8Med tornekrone hånes han / som er all verdens konge sann. Omkved

9Han segner under korsets tre, / en smertens mann er han å se. Omkved

10Hun ser ham lide korsets død. / Men hvem kan lindre hennes nød? Omkved

Herlighetens mysterier

11Da vennene til graven kom, / var han stått opp, og graven tom. Omkved

12Apostlene i undring stor / så Herren, som til himlen fór. Omkved

13De ventet i Jerusalem / til Ånden kom og trøstet dem. Omkved

14Og Herren løftet deg, sin Mor, / inn i sitt rikes glede stor. Omkved

15Til dronning han deg kronet der, / hvor all vår nød forsonet er. Omkved