1. uke i advent, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A1.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sak. 14, 5.7

Se, Herren kommer, og alle hans hellige med ham;
og på den dag skal et stort lys bryte frem.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, la deg forsone ved våre bønner. Gi oss din barmhjertige hjelp i våre trengsler, så vi finner trøst ved din Sønns komme og aldri mer tynges av noen synd.
Ved ham, vår Herre…

Lesning

Jes 11,1–10

I de dager skal en kvist skyte fra Isais stubb, et skudd skal renne fra hans røtter. Herrens Ånd skal hvile over ham, Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden med gudskunnskap og gudsfrykt. I frykt for Herren skal han ha sin lyst. Han skal dømme efter det han ser, og ikke skifte rett efter det han hører. Han skal dømme de ringe med rettferd, felle rettvis dom for de hjelpeløse i landet. Han skal slå voldsmannen med sin munns ris og drepe den ugudelige med et pust fra sine lepper. Rettferd skal være hans belte om livet, troskap beltet han bærer om hoftene. Da skal ulven være sammen med lammet, leoparden ligge i lag med kjeet. Kalv og ungløve finner føde sammen, og en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn går og beiter, mens ungene deres roer seg sammen, og løven eter halm som oksen. Spedbarnet leker ved huggormens hule, og veslebarnet rekker hånden ut mot giftslangens bol. Ingen skal gjøre ondt eller volde skade på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn. Den dag skal folkeslagene søke til renningen av Isais rot. Han står som et samlingsmerke for folkene, hans bolig skal være full av herlighet.

Responsoriesalme

Sal 71(72)

Omkved: I de dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.

Gud, gi kongen din rett,
kongesønnen din rettferd.
Så han dømmer ditt folk rettferdig
og dine ringe med rett.

I hans dager skal rettferd blomstre,
og fred skal råde til evig tid.
Fra hav til hav skal han herske,
fra floden til jordens ende.

Han frir den fattige ut av den mektiges hånd,
den ringe som savner en hjelper.
Han sparer de små og ringe
og frelser den fattiges sjel.

Hans navn skal evig velsignes
og leve så lenge solen består.
I ham skal alle folk velsignes,
alle nasjoner prise ham salig.

Evangelievers

Halleluja. Se, Herren kommer med velde. Han opplyser sine tjeneres øyne. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,21–24

På den tid jublet Jesus, beveget av den hellige Ånd: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg!»

«Alle ting har min Far lagt i min hånd; ingen vet hvem Sønnen er unntagen Faderen, eller hvem Faderen er, unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare det for.» Og så vendte han seg særskilt til disiplene og sa: «Salige er de øyne som får se hva dere ser! For det skal dere vite, at profeter og konger i hopetall har ønsket å se hva dere ser, uten å få oppleve det, å høre hva dere hører, uten at det ble dem til del.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gjennom sin Sønn har Gud åpenbart de himmelske hemmeligheter for oss. La oss be:

L: For Kirkens forkynnelse,
at budskapet om fornyelse av hele skaperverket
må nå frem over alt.

L: For dem som har ansvaret for vår jords fremtid,
at de må verne naturen
så den fortsatt kan minne oss om Guds løfter.

L: For de rådville og svake,
om råds og styrkes Ånd.

L: At vi med lengsel må skue frem
mot den hjelp og utfrielse som Gud har lovet oss.

Herre Gud, himmelske Far,
du sendte din Sønn for å vise oss deg selv.
Gi at våre øyne må se det
som hans disipler i begynnelsen fikk se.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ydmykt ber vi at du lar deg forsone ved våre bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å støtte oss til, bønnfaller vi om din hjelp.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

2 Tim 4, 8

Den rettvise dommer skal gi rettferdighetens krans til dem som ser frem til hans komme.

Slutningsbønn

Herre, mettet med denne åndelige næring, bønnfaller vi deg at vi som har fått del i dette mysterium, må lære å dømme rett om de jordiske goder og holde fast ved de himmelske.
Ved Kristus, vår Herre.