4. søndag i advent (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A4c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jes 45,8

Himler, send dugg fra det høye,
la den Rettferdige komme som regn fra skyen,
og vår Frelser fødes av den åpne jord!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet, han som lever og råder …

1. lesning

Mi 5,1–4a
Fra deg lar jeg komme herskeren over Israel

Så sier Herren: Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Så lar Gud dem gå sine egne veier inntil hun som skal føde, har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. Han skal være hyrde i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud.

Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender. Han skal bringe fred.

Responsoriesalme

Sal 80 (79),2ac og 3b. 15–16. 18–19

Omkved: La ditt åsyn lyse så vi blir frelst.

Hør oss, Israels hyrde,
du fører Josef som en hjord.
Du troner over kjeruber,
åpenbar din herlighet for Israels barn.
Vis oss din makt og velde
og kom oss til hjelp.

Herre, Hærskarenes Gud, vend tilbake,
se ned fra himmelen.
Ta deg av din vingård,
vern om det du har plantet med din høyre hånd.

Hold din hånd over ham du har ved din høyre,
Adams sønn som du har fostret.
Aldri mer vil vi vike fra deg! Gi oss livet igjen,
så vil vi påkalle ditt navn.

2. lesning

Hebr 10,5–10
Her er jeg, for å gjøre din vilje

Brødre, Kristus sier idet han trer inn i verden: «Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ha, men et legeme formet du for meg, brennoffer og syndoffer ønsket du ikke. Da sa jeg: Her er jeg, for å gjøre din vilje, Gud, i bokrullen er det skrevet om meg.»

Først sier han altså: «Slaktoffer og gaveoffer, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, dem bifalt du ikke» – enda dette er de ofre som blir frembåret i samsvar med Loven. Deretter sier han: «Her er jeg, for å gjøre din vilje.» Han avskaffer altså den gamle ordningen for å legge grunnen til en ny. Og i kraft av denne «Guds vilje» er vi blitt helliget gjennom Jesu Kristi legemes offer, én gang for alle.

Halleluja

Luk 1,38

Halleluja. Jeg er Herrens tjenerinne.
Det skje meg som du har sagt. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,39–45
Hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg?

På den tid skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne.

Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med Den Hellige Ånd og utbrøt med høy røst:

«Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Med tillit og håp, glede og jubel, kan vi nærme oss høytiden for Herrens komme gjennom den velsignede Jomfru Maria. La oss be:

L: Om at Kirken må makte å fremme håpet og gleden
som også fylte Elisabet og hennes barn, Johannes Døperen,
da de møtte den salige Jomfru Maria med barnet Jesus.

L: For statenes ledere,
at de må verne kvinnene og de ufødte barna.

L: For dem som mangler håp og glede,
at de må møte Jesus Kristus
og motta hans velsignelse.

L: For oss når vi ihukommer og ærer Guds mor Maria,
at vi må bli fylt av velsignelsen fra hennes Sønn.

Herre Gud, himmelske Far,
gjennom barnet som Jomfru Maria fødte i Betlehem,
tente du et nytt håp i verden.
Hold gleden ved dette håp levende i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, du har skapt mennesket med dets særlige verdighet, og på en underfull måte har du gjenopprettet mennesket. La oss ha del i din Sønns guddommelighet, han som har gått inn i vår menneskenatur. Lytt til våre bønner på den dag da vi skal feire din Sønns komme:

L: I Kristus er Guds godhet og menneskevennlighet blitt synlig for oss. La oss alle ta imot ham og gi ham videre til verden rundt oss.

L: At alle stridende parter i verdens konflikter kan finne freden i lyset av julen og julens budskap.

L: For alle som lider under fattigdom, sult, sykdom eller urettferdighet, at de kan få erfare Guds godhet gjennom oss.

L: At våre familier i disse dagene kan få oppleve julens glede sammen.

L: At hele vårt kristenliv må bli en ferd gjennom mørke mot lyset.

Vi takker deg, vår Far i himmelen, at du vil være nær oss i Kristus, og ber deg: hør ditt folks bønn gjennom Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la gavene på ditt alter bli helliget av den Ånd som med sin kraft fylte Jomfru Marias skjød. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon II
Forventningen om Kristi første og annet komme

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Profetene forkynte ham med én røst,
Jomfruen bar ham med usigelig kjærlighet,
Døperen utropte hans komme og pekte ham ut for folket.
Han virker i oss vår glede,
mens vi bereder oss til å feire hans fødsel,
så han finner oss våkne i bønnen
og jublende i vår lovsang.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jes 7,14

Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og hans navn skal være Emmanuel.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du har skjenket oss pantet på vår evige forløsning. Gjør oss rede til å feire det store mysterium at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, han som lever og råder fra evighet til evighet.