Den hellige Maximilian Maria Kolbe (14. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug14)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Maximilian Maria Kolbe

Prest og martyr

Messens tekster

Inngangsvers

Matt 25,34. 40

Kom, dere som min Far har velsignet, sier Herren;
for det skal dere vite: alt hva dere har gjort
mot selv den ringeste av mine brødre,
det har dere gjort mot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, i den hellige prest og martyr Maximilian Maria tente du kjærligheten til Jomfru Maria, og du fylte ham med nidkjærhet for sjelenes frelse og kjærlighet til nesten. Gi nådig på hans forbønn at vi arbeider for din ære i tjeneste for våre medmennesker, og helt frem til døden må bli stadig mer lik din Sønn, han som lever og råder …

Lesning

Visd 3, 1-9
Som et brennoffer tok han imot dem

De rettferdiges sjeler er i Guds hånd: ingen pine skal nå dem. De uforstandige akter dem som døde, deres bortgang regnes for et nederlag, deres død som fullstendig sammenbrudd. Men de har fred. Menneskene trodde de ble straffet, men selv er de fylt av håp om udødelighet. Først blir de tuktet litt, men så blir de rikt velsignet, for det var Gud som prøvet dem, og han fant dem verdige til å være hans. Ja, som gull i en smelteovn prøvet han dem, som et brennoffer tok han imot dem. På regnskapets dag skal de skinne klart, ja, de skal fare frem som ild i tørt gress. De skal dømme hedningene og få makt over folkeslagene. Herren skal være deres konge til evig tid. De som setter sin lit til ham, skal kjenne sannheten, de som er tro i kjærlighet, skal bli hos ham, for nåde og miskunn venter hans utvalgte.

Responsoriesalme

Sal 126

Omkved: De som sår med tårer, skal høste med frydesang.

Da Herren førte Sions fanger hjem, var vi som drømmende. Vår munn var full av latter, vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene: «Store ting har Herren gjort for dem.» Ja, Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake som bekker over et uttørret land. De som sår med tårer, skal høste med frydesang.

Gråtende går de av sted for å så sin sæd. Jublende vender de hjem og bærer fulle nek.

Evangelievers

Joh 12, 25

Halleluja. Den som har sitt liv kjært, han forspiller det; mens den som lite akter sitt liv her i verden, han frelser det inn i det evige liv. Halleluja.

Evangelium

Joh 15, 12-17

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Dette er mitt bud: At dere skal elske hverandre, slik som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner, dersom dere gjør som jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre har fore. Nei, dere kaller jeg nå venner; for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i. Ikke så at dere valgte meg; det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer. Og alt hva dere ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere. Dette er mitt bud til dere: At dere skal elske hverandre.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den hellige Maximilian Maria Kolbe viste gjennom liv og død hvilke frukter Guds helliggjørende nåde kan bringe gjennom et menneske. La oss be Gud også helliggjøre oss:

L: Til innsats for utbredelsen av hans rike
– gjennom ord og kjærlighetsgjerninger –
overfor alle slags mennesker.

L: Om at de som har makt og myndighet i verden
må spare oss for lidelser som dem i Auschwitz.

L: At vi midt i lidelse og elendighet
må få kraft og nåde til å vise kristen kjærlighet.

L: At minnet om Maximiliam Maria Kolbe
også hos oss må lede nærmere Kristus og hans mor.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som helliger dine barn i dette liv
og tar dem opp til deg når livet er forbi,
gi oss plass i ditt himmelske rike
sammen med den salige Jomfru Maria
og den hellige Maximiliam Maria Kolbe.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi frembærer våre gaver for deg og ber deg ydmykt: La den hellige Maximilian Marias eksempel lære oss villighet til å gi deg vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 15,13

Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv
for sine venner, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med ditt legeme og blod. Vi ber deg: Gi oss den brennende kjærlighet som dette offermåltid tente i den hellige Maximilian Kolbe. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse