Den hellige Bartolomeus (24. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug24)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Bartolomeus

Apostel

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),2–3

Forkynn Guds frelse fra dag til dag,
forkynn for hedninger hans ære.

Kirkebønn

Herre, gi oss den samme helhjertede tro som knyttet den salige apostel Bartolomeus til din Sønn. Gjør din Kirke på hans forbønn til et frelsens sakrament for alle folkeslag. Ved vår Herre …

Lesning

Åp 21,9b–14
På selve grunnvollene står navnene på Lammets tolv apostler

Engelen talte til meg og sa: «Kom, så skal jeg vise deg bruden, Lammets hustru!»

Så førte han meg, i ånden, opp på et høyt fjell, og viste meg den hellige by, Jerusalem, som steg ned fra himmelen, fra Gud. Guds herlighet lyste ut fra den, så den strålte som den dyreste edelsten, som krystallklar jaspis.

En svær, høy mur var reist omkring den, med tolv porter i. Ved portene stod tolv engler, og tolv navn stod skrevet der – navnene på Israels tolv stammer.

Mot øst, tre porter, mot nord, tre porter, mot syd, tre porter, og mot vest tre porter. Og bymuren hviler på tolv grunnvoller, som hver bærer navnet på en av Lammets tolv apostler.

Responsoriesalme

Sal 145 (144),10–11. 12–13ab. 17–18

Omkved: Dine hellige forkynner ditt rikes ære, Herre.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt,

så menneskebarn skal se din storhet,
ditt rikes strålende prakt.
Ditt rike står i evighet,
ditt herredømme fra slekt til slekt.

Herren er rettvis i all sin vei,
hellig i all sin gjerning.
Herren er nær den som roper,
som ærlig kaller på ham.

Halleluja

Joh 1,49b

Halleluja. Herre, du er Guds Sønn,
du er Israels Konge. Halleluja.

Evangelium

Joh 1,45–51
Der har vi en ekte sønn av Israel, en mann uten svik

På den tid møtte Filip Natanael og sa til ham: «Han som Moses har skrevet om i Loven og som profetene har talt om, ham har vi funnet; det er Jesus, sønn av Josef fra Nasaret.»

Natanael svarte: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?»

Filip sier til ham: «Kom og se.»

Jesus ser Natanael komme hen til seg, og sier til de andre: «Der har vi en ekte sønn av Israel, en mann uten svik.»

Natanael sier til ham: «Hvor kjenner du meg fra?»

Jesus svarte: «Før Filip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.»

Da utbrøt Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn! Du er Israels Konge!»

Jesus svarte: «Fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet, tror du? Du skal få se større ting enn dette.»

«Ja,» legger han til, «tro meg på mitt ord: Dere skal få se himmelen åpen, og Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus kalte den hellige Bartolomeus (han som i dagens Evangelium kalles Natanael) for «en ekte sønn av Israel, en mann uten svik». La oss be Herren gjøre oss til sanne borgere av Guds rike:

L: For alle i Kirken som hører Evangeliet,
at de i sin søken etter sannheten
må bekjenne Jesus som Guds Sønn og konge.

L: For alle med jordisk makt,
at de må få blikk for det himmelske.

L: For dem som lider fordi de hevder det rette.

L: Om at vi må hjelpe hverandre til Herren.

Allmektige, evige Gud,
du som omgir Menneskesønnen med engler,
vi ber deg oppsøke oss og finne oss,
og gi oss i tro på Kristus å følge ditt kall.
Han som lever og råder, fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bringer deg vårt lovoffer til ære for den salige apostel Bartolomeus, og ber at du på hans forbønn vil sende oss din hjelp. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 22,29–30

Dere gir jeg løftet om riket, som min Far har gitt meg!
I mitt rike skal dere ete og drikke ved mitt bord.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt pantet på vår evige frelse på denne fest for den salige apostel Bartolomeus. Vi ber deg: Skjenk oss ved dette sakrament din hjelp både nå og alltid. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse