Den hellige Barbara (4. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Barbara

Jomfru og martyr

Valgfri minnedag i Tromsø stift

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en jomfru og martyr, eller Fellesmesser for hellige jomfruer.

Kirkebønn

Allmektige Gud, med glede feirer vi den årlige minnedag for din salige martyr Barbara, som vi ærer for hennes renhet og styrke. Hjelp oss på hennes forbønn å følge det forbilde hun gav oss. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Minnet om den hellige Barbaras troskap like til døden har gjennom tidene vært en inspirasjonskilde til utholdenhet under store farer i fortrøstning til Herrens miskunn. La oss be:

L: For kvinner og menn, yngre og eldre,
som blir utsatt for fristelser og prøvelser,
om troskap og utholdenhet.

L: For dem som gjennom yrke og oppdrag i samfunnet
utsetter seg selv for store farer,
om hjelp og beskyttelse.

L: For dem som er rammet av eksplosjoner
og andre voldsomme hendelser,
om hjelp til legeme og sjel.

L: Om at vi ved Herrens bistand må lykkes
i å skape en tryggere og fredeligere verden.

Allmektige, evige Gud,
du som gjennom den hellige Barbara
har gitt oss et troens tegn,
før oss på dine veier og vern oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.