Den hellige Elisabeth av Portugal (4. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Elisabeth av Portugal

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For dem som øvet barmhjertighetsgjerninger.

Kirkebønn

Gud, du fredens opphav og kjærlighetens kilde, du æret den salige Elisabeth av Portugal med den nådegave å stifte fred og forlik mellom uvenner. Hjelp oss på hennes forbønn å arbeide for fred, så vi kan kalles Guds barn. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den hellige dronning Elisabeth av Portugal viste hva nestekjærlighet er. La oss be om å få følge i hennes kjærlige spor:

L: For Kirken på den iberiske halvøy,
at den ved tale og handling må forkynne Guds ord.

L: For dem som ligger i strid med hverandre,
om fred og forsoning
på forbønn av den hellige Elisabeth.

L: For dem som lider nød,
at de må oppleve at hjelp kommer.

L: For vår dronning N.,
at hun må gi et godt og sant vitnesbyrd om Gud.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
gjennom den hellige Elisabeth
viste du hva barmhjertighet er.
Gi også oss å vise barmhjertighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.