Den hellige Elisabeth av Ungarn (17. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Elisabeth av Ungarn

Ordenssøster

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For dem som øvet barmhjertighetsgjerninger.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du gav den salige Elisabeth den nådegave å gjenkjenne og ære Kristus i de fattige. Lær oss på hennes forbønn med utrettelig kjærlighet å tjene dem som lider nød og bærer tunge byrder. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Den hellige Elisabeth har med sin selvoppofrelse for de fattige inspirert mange til å tjene Kristus i de fattige og nødlidende. La oss be:

L: For St. Elisabeth-søstrene og andre
som har latt seg inspirere av den hellige Elisabeth,
om utholdenhet, glede og evig lønn for dette valg.

L: For alle som driver sykepleie
i hjemmene og på sykehusene,
og for dem som gjør annet for de trengende.

L: For de fattigste blant de fattige.

L: For våre barn og for den oppvoksende slekt,
at de må bli preget av nestekjærlighet.

Himmelske Far,
du som lar oss tjene din Sønn gjennom de trengende,
miskunn deg over oss og våre medmennesker
på forbønn av den hellige Elisabeth.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.