Den hellige Johannes av Kęty (23. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes av Kęty

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For dem som øvet barmhjertighetsgjerninger.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss din salige prest Johannes til forbilde, led oss frem i de helliges visdom. Hjelp oss å øve barmhjertighet mot alle, så vi selv kan finne miskunn hos deg. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I dag kan vi ihukomme den hellige prest Johannes som på 1400-tallet var teologiprofessor og prelat i Kraków. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For alle som har omsorgsarbeid i Kirken,
at de ikke må glemme noen i den forestående jul.

L: For dem som studerer,
og for alle med ansvar
for studentenes utdannelse og liv.

L: For de fattige og lidende
ved den store fest som nærmer seg.

L: For alle årets pilegrimer i Roma
og i Det hellige land,
om bistand på den hellige Johannes forbønn.

Allmektige Gud,
du som kalte og utrustet den hellige Johannes
til tjeneste for deg,
hør hans bønner for oss
som skal feire din Sønns fødsel.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.