Den hellige Lucia (13. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Lucia

Jomfru og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en jomfru og martyr, eller Fellesmesser for hellige jomfruer.

Kirkebønn

Herre, vi feirer minnet om den hellige jomfru og martyr Lucia og ber om at hennes forbønn må bli oss til hjelp. Gi at vi følger hennes forbilde og lever som lysets barn, så vi engang med alle dine hellige får skue din herlighet. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 10, 17 – 11, 2
Jeg har trolovet dere med en eneste mann, som en ren jomfru skal stå frem for Kristus

Den som roser seg, skal rose seg av Herren. For om en anbefaler seg selv, er ikke dermed hans verd prøvet; Herren må selv anbefale ham. Jeg skulle ønske dere ville bære over med en smule dårskap fra min side! Ja, bær over med meg! For min nidkjærhet for dere er Guds egen; jeg har jo trolovet dere med Kristus og ham alene, som en ren jomfru skulle dere stå frem for ham.

Responsoriesalme

Sal 31 (30), 2-6. 8

Omkved: I dine hender Herre, overgir jeg min ånd.

Herre, til deg tar jeg min tilflukt, la meg ikke bli til skamme i evighet. Frels meg ved din rettferd, lytt til mitt rop, kom meg hurtig til hjelp.

Vær meg et vern, en klippe, en borg til å frelse meg. Du vil føre meg ut av deres skjulte snarer, for, Herre, du er mitt vern.

Jeg overgir min ånd i dine hender, du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Jeg jubler av glede over din miskunn. Min nød og trengsel har du sett.

Evangelievers

Matt 25, 10

Halleluja. Dette er den kloke terne, som ble funnet våkende av brudgommen; da han kom fulgte hun med ham inn til bryllupsfesten. Halleluja.

Evangelium

Matt 25, 1-13
Se, brudgommen kommer! Gå ut og møt ham

"Så kan da himlenes rike lignes med ti terner, som kom for å gå brudgommen i møte; og alle hadde sine lamper med. Men fem av dem var uforstandige, og bare fem av dem var kloke. For de uforstandige tok nok lampene, men hadde ikke olje med; de forstandige derimot tok både lampene sine og kanner med olje. Men da brudgommen lot vente på seg, falt de efter hvert i søvn og sov til sist alle.

Da, midt på natten, hørtes et rop: "Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte!" Alle ternene våknet og gjorde lampene sine i stand, men de uforstandige måtte si til de kloke: "La oss få litt olje av dere, for våre lamper slukner." Da svarte de som hadde vist seg forstandige: "Nei, det blir ikke nok både til oss og dere; dere må nok gå til kjøpmannen og hente noe selv." Men mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk sammen med ham inn til bryllupsfesten. Så ble døren lukket. Senere kom også de andre ternene og ropte: Herre, lukk opp for oss!" Men han svarte: "Jeg har bare dette å si dere: Jeg vet ikke hvem dere er."

Våk derfor - dere kjenner hverken dagen eller timen.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Minnedagen for den hellige jomfru og martyr Lucia får oss til å tenke på lyset, det som kommer fra Kristus, ja, som er Kristus selv, verdens lys. Så la oss be om hans miskunn:

L: Om at Kirken ved forberedelsen til Jesu fødselsfest
må klare å spre det sanne lys og den sanne glede.

L: At den hellige Lucias jomfruelige renhet
må være et levende ideal for den oppvoksende slekt.

L: At den hellige Lucias martyrium
må gi mot og utholdenhet til dem som i dag prøves.

L: For alle som har ansvar
for oppveksten til egne og andres barn.

Himmelske Far,
du som gjennom Kristus, verdens lys,
lot det bli tent skinnende lys blant oss,
gi oss å leve som lysets barn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.