18. desember

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des18F)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kristus, vår konge, kommer.
Han er det Guds lam som Johannes forkynte.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, fra Adams tid har vi trellet under syndens åk. Nå ber vi deg: Sett oss fri ved din enbårne Sønns fødsel, som gir oss nytt håp, han som lever og råder…

Lesning

Jer 23,5–8

Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse frem i Davids ætt. Han skal være konge og rå med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.

Derfor skal dager komme, lyder ordet fra Herren, da de ikke lenger skal si: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt,» men: «Så sant Herren lever, han som førte efterkommeme av Israels ætt hjem fra landet i nord,» og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til, så de kan få bo på sin egen jord.

Responsoriesalme

Sal 72 (71)

Omkved: I de dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.

Gud gi kongen din rett,
kongesønnen din rettferd,
så han dømmer ditt folk rettferdig
og dine ringe med rett.

Han frir den fattige ut av den mektiges hånd,
den ringe som savner en hjelper.
Han sparer de små og ringe
og frelser den fattiges sjel.

Lovet være Israels Gud,
han som alene gjør under.
Evig signet hans hellige navn.
Hans ære fylle all jorden.

Evangelievers

Halleluja. Du fører for Israels hus, som gav Moses loven på Sinai fjell, kom, frels oss med din sterke arm. Halleluja.

Evangelium

Matt 1,18–24

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til:

Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved den hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet. Men som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved den hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.» - Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som Herren forkynte ved profeten:

«Jomfruen skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emmanuel» (det betyr: «Gud med oss»). Og da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde befalt ham, og førte sin hustru hjem til seg.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vår Herre og Frelser kalles Emmanuel, Gud med oss. La oss påkalle ham med bønn:

L: Om at Kirken må forkynne klart og rent
det store budskap om kongens komme til verden,
la oss påkalle den rettferdige konge.

L: At de som råder i vår verden,
må bli preget av visdom, rett og rettferd,
la oss påkalle barnet Maria bar under sitt hjerte.

L: At de menn som handler ut fra eget hode
og som gjør urett mot sine koner,
av den hellige Josef må lære rett og rettferd,
la oss påkalle ham som kom til verden.

L: At foreldre og adoptivforeldre,
fosterforeldre og andre foresatte i menigheten vår
må få den hjelp de trenger fra Gud og mennesker
i sitt ansvar for deres barn,
la oss påkalle Emmanuel.

Himmelske Far,
Jesus Kristus fører oss lik en ny Moses.
Gi du oss å bøye oss for ham som er kongen.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la det offer vi feirer, gi oss del i din miskunn. Skjenk oss evig liv med ham som ved sin død gjorde vår død til intet, han som lever og råder fra evighet til evighet

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon II
Forventningen om Kristi første og annet komme

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Profetene forkynte ham med én røst,
Jomfruen bar ham med usigelig kjærlighet,
Døperen utropte hans komme og pekte ham ut for folket.
Han virker i oss vår glede,
mens vi bereder oss til å feire hans fødsel,
så han finner oss våkne i bønnen
og jublende i vår lovsang.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 1, 23

Hans navn skal være Emmanuel;
det er utlagt: Gud med oss.

Slutningsbønn

Herre, la oss motta din miskunn i ditt hellige tempel. Hjelp oss verdig å forberede feiringen av vår gjenløsning.
Ved Kristus, vår Herre.