21. desember

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des21F)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Jes 7, 14; 8, 10

Herren som skal herske, kommer snart,
og hans navn skal være Emmanuel,
for Gud er med oss.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, lytt med godhet til ditt folks bønner. La oss som gledes over din enbårne Sønns fødsel, få motta det evige livs lønn når han kommer i herlighet, han som lever og råder…

Lesning

Høys 2,8–14

Hør, der er min venn! Se, der kommer han springende over fjellene, han hopper over haugene. Min venn er lik et rådyr eller en ung hjort. Se, der står han bak veggen. Han kikker inn, gjennom gitteret ser han inn. Min venn roper og sier til meg:

Stå opp, min kjære, min fagre, kom ut! For nå er vinteren omme, og regnet er borte - det fór sin vei. Blomster kommer til syne på marken, sangens glade tid er inne, turtelduens røst kan høres i vårt land. Fikentreets frukt tar til å modnes, vinrankens blomster dufter. Stå opp, min kjære, min fagre, kom ut! Du min due i bergrevnen, i fjellveggens ly! La meg se din skikkelse, la meg høre din røst! For din røst er blid og din skikkelse fager.

Eller:

Lesning

Sef 3,14–18a

Bryt ut i jubel, Sions datter, og juble av hele ditt hjerte! Herren har fridd deg fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge, er hos deg, du skal ikke lenger frykte noe ondt. Den dag skal de si til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke! Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg, tar deg atter inn i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.

Responsoriesalme

Sal 32(33)

Omkved: De rene av hjerte skal love Herren.

Lov Herren med citar,
lovsyng ham til tistrenget harpe.
Syng en ny sang for Herren,
spill for ham med frydesang.

Herrens råd står fast for evig,
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.
Salig det folk hvis Gud er Herren,
det folk han har utvalgt til sin arv.

Vår sjel ser hen til Herren.
Han er vårt skjold og vår hjelper.
Vårt hjerte fryder seg i ham.
Hans hellige navn er vår tilflukt.

Evangelievers

Halleluja. Å solrenning, du glans av det evige lys, rettferds sol. Kom, lys for dem som sitter i mørke og dødens skygge. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,39–45

I de dager skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne. Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med den hellige Ånd og utbrøt med høy røst: «Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom den velsignede Jomfru Maria kom Guds Sønn til verden. La oss be:

L: Om at Kirken sammen med den salige jomfru
alltid må glede seg og juble over Herrens komme.

L: At samfunnets ledere må møte Maria
og likesom Elisabet få fryde seg over Herrens komme.

L: For dem som er fylt av frykt og angst,
at møte med Jomfru Maria
må gi glede og fryd fra hennes Sønn.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
om ekte Maria-fromhet.

Herre Gud, himmelske Far,
gjennom den velsignede Jomfru Maria
sendte du oss din Sønn, Emmanuel, som konge og rådgiver.
Gi oss sann fryd og glede i de kommende dager.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver, som du i miskunn har lagt i våre hender. Gjør dem ved din allmakt til vår frelses mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon II
Forventningen om Kristi første og annet komme

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Profetene forkynte ham med én røst,
Jomfruen bar ham med usigelig kjærlighet,
Døperen utropte hans komme og pekte ham ut for folket.
Han virker i oss vår glede,
mens vi bereder oss til å feire hans fødsel,
så han finner oss våkne i bønnen
og jublende i vår lovsang.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 1, 45

Salig er du som trodde,
for Herrens løfte til deg skal gå i oppfyllelse.

Slutningsbønn

Herre, la dette sakrament være til stadig vern for ditt folk. Gi oss å tjene din majestet med et udelt hjerte, så vi vinner frelse for legeme og sjel.
Ved Kristus, vår Herre.