22. desember

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des22F)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 24 (23), 7

Porter, løft deres hoder,
spring opp, evige dører,
så herlighetens konge kan dra inn.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, ved din Sønns komme løste du menneskene fra dødens vold. Gi oss som tror at han ble menneske, del i hans udødelighet, han som lever og råder…

Lesning

1 Sam 1,24–28

I de dager, da Samuel var blitt avvent, drog Hanna, hans mor, opp til Herrens hus med ham. Hun hadde med seg en treårsgammel okse, en efa mel og en skinnsekk med vin og førte ham til Herrens hus i Sjilo. Han var da bare smågutten. Så slaktet de oksen og førte gutten inn til Eli, ypperstepresten. «Hør meg, Herre!» sa hun. «Så sant du lever, herre, jeg er den kvinnen som sto her hos deg og bad til Herren. Denne gutten var det jeg bad om, og Herren har hørt min bønn. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid; det var for Herrens skyld jeg bad om ham.» Så bøyde de seg og tilbad Herren der.

Responsoriesalme

1 Sam 2,1

Omkved: Mitt hjerte fryder seg i Herren, han opphøyer de små og ringe.

Mitt hjerte fryder seg i Herren,
i Gud finner jeg min styrke.
Min munn er vidt opplatt mot mine fiender,
jeg jubler over min frelse.

Den mektiges bue er brutt,
den svake omgjordet med styrke.
De mette lar seg leie for brød,
de sultne slutter å streve.
Den barnløse blir mor til mange,
den som er rik på sønner, visner bort.

Det er Herren som råder over liv og død,
som fører ned i dødsriket og fører ut.
Han reiser arming opp av støv,
av sølen fattig mann.
Han benker dem blant stormenn
og gir dem hedersplass.

Evangelievers

Halleluja. Du verdens konge, hjørnestenen som samler alle til ett, forløs det falne menneske som du har skapt av jord. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,46–56

På den tid sa Maria: «Min sjel forkynner Herrens storhet, og mitt hjerte jubler i Gud, min frelser. For han har sett til sin ringe tjenerinne, og fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Ja, store ting har den Mektige gjort mot meg - hellig er hans navn - og hans miskunn mot dem som frykter ham varer fra slekt til slekt. Storverk har han gjort med sin arm, spredt de hovmodige for alle vinder. De mektige har han støtt ned fra tronen, og opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med goder, og sendt tomhendte fra seg de rike. Han har tatt seg av Israel, sin tjener, tro mot sitt løfte om miskunn: Det som han gav våre fedre, Abraham og hans ætt, for evig tid.»

Så ble Maria hos Elisabet i omtrent tre måneder, og vendte derefter hjem til sitt hus,

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! All ære for det gode som hender oss, tilkommer Gud. La oss be:

L: For all Kirkens tjeneste
med å bringe Gud takkoffer og lovprisning.

L: For vårt borgerlige samfunn,
at det må gjennomtrenges av respekt og takk
for de mennesker som unnfanges og fødes iblant oss.

L: For dem som har fått oppfylt
sine ønsker om å føde egne barn,
om takknemlighet overfor Gud.

L: For oss som her er samlet,
om takknemlighet for barnet
som den salige Jomfru Maria fødte inn i verden.

Allmektige Gud,
du som sendte din Sønn som verdens konge,
lær oss alltid å takke deg
for dine store velgjerninger mot oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet kommer vi med våre gaver til ditt hellige alter. Gi oss nytt liv ved dette takkoffer som vi feirer til din ære.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon II
Forventningen om Kristi første og annet komme

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Profetene forkynte ham med én røst,
Jomfruen bar ham med usigelig kjærlighet,
Døperen utropte hans komme og pekte ham ut for folket.
Han virker i oss vår glede,
mens vi bereder oss til å feire hans fødsel,
så han finner oss våkne i bønnen
og jublende i vår lovsang.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 1, 46, 49

Min sjel lovpriser Herren,
for han som er mektig,
har gjort store ting mot meg.

Slutningsbønn

Herre, styrk oss gjennom det sakrament vi har mottatt. Hjelp oss å leve slik at vi blir rede til å møte vår Frelser når han kommer, og bli lønnet med evig salighet.
Ved Kristus, vår Herre.