1. uke i fasten, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F1.5)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),17-18

Før meg ut av mine trengsler, Herre!
Se min elendighet og min nød,
og forlat meg alle mine synder!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber deg, hjelp oss, dine troende, å forberede oss til å feire den hellige påske, og la vår legemlige forsakelse bli oss til åndelig vekst.
Ved vår Herre…

Lesning

Esek 18,21–28

Så sier Herren: Når en synder vender om fra alle de syndene han har gjort, og holder alle mine bud og gjør rett og rettferd, da skal han leve og ikke dø. Alle hans overtredelser skal være glemt. Fordi han har gjort rett, skal han leve. Skulle jeg ønske at synderen dør? sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og leve. Men når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør efter alle de synder som synderen gjør, skulle han da få leve? Alle hans rettferdige gjerninger skal være glemt. Fordi han har vært troløs og gjort synd, skal han dø.

Og dere sier: «Herrens vei er ikke rett.» Hør, du Israels folk! Er ikke min vei rett? Er det ikke deres veier som ikke er rette? Når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, da skal han dø til straff for det. Fordi han har gjort urett, skal han dø. Og når en synder vender om fra sin ferd og gjør rett og rettferdighet, da skal han berge sitt liv. Han så og vendte om fra alle de syndene han hadde gjort. Han skal leve - han skal ikke dø.

Responsoriesalme

Sal 129 (130)

Omkved: Om du gjemte på misgjerninger, Herre, Herre, hvem kunne da bli stående?

Fra dypet kaller jeg på deg, Herre,
Herre, hør min røst.
Gjør ditt øre lydhørt,
for mitt tryglende rop.

Om du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen,
så vi med ærefrykt skal tjene deg.

Jeg setter min lit til Herren,
min sjel håper på hans ord.
Min sjel lenges efter Herren
mer enn vekteren lenges efter morgenrøden.

For hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.
Og han skal forløse Israel
fra all dets syndeskyld.

Evangelievers

Legg av alle overtredelser, sier Herren, og få et nytt hjerte og en ny ånd.

Evangelium

Matt 5,20–26

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dersom dere ikke overholder Loven bedre enn de lovkyndige og fariseerne, kommer dere overhodet ikke inn i himlenes rike.

Dere har hørt det er sagt til deres forfedre: 'Du skal ikke slå ihjel,' og den som slår ihjel, skal svare for det for retten. Men jeg sier dere, at enhver som blir arg på sin bror, skal svare for det for retten; at den som sier til sin bror: 'Din narr!' skal svare for det for Sanhedrin; men at den som kaller sin bror en hedning, skal svare for det i Gehennas ild. Og om du noen gang, når du bærer frem din offergave for alteret, kommer i tanker om at din bror har en klage mot deg, så la din gave ligge der for alteret, gå og forlik deg med din bror, - og kom så og bær frem din gave. Sørg for å stille din motpart tilfreds, mens dere ennå er sammen underveis; ellers kan det hende at han lar dommeren ta seg av deg, og at dommeren overleverer deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Og det sier jeg deg: Derfra slipper du ikke ut, før du har betalt til siste øre!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Den første fredag i mars holdes «kvinnenes internasjonale bønnedag». Egne intensjoner (som f.eks. intensjon nr. 4 og 5 nedenfor) kan tilføyes forbønnene.

Kjære brødre og søstre! Vårt valg mellom godt og ondt får betydning for vår fremtid i dette og i det neste liv. La oss be om hjelp til å velge og handle rett:

L: Om at Kirken må forkynne og forklare
lovens dypeste innhold og alvor.

L: Om deres omvendelse
som i sitt daglige virke overser lovens fordringer.

L: At de som lider
fordi de har vendt seg bort fra Gud,
må finne veien tilbake.

L: (For alle kristne kvinner verden over
som tror på bønnens kraft,
at de må få sin tro bekreftet ved Guds barmhjertige svar.)

L: (For…)

L: At vi i alt vårt virke
må fremme forsoningen mellom Gud og mennesker,
og menneskene seg imellom.

Vår Herre og Gud,
du sendte din Sønn til verden
for å forsone den med deg og fri oss fra døden.
Vi ber deg føre oss på dine veier.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot de offergaver som etter din vilje forsoner oss med deg og frelser oss ved din mektige kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Esek 33, 11

Så sant jeg lever, sier Herren, jeg vil ikke synderens død,
men at han omvender seg og lever.

Slutningsbønn

Herre, la de hellige gaver som vi har mottatt, fornye oss, rense oss fra vår synd og gi oss del i frelsens mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.