2. søndag i fasten (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F2a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),8–9

Mitt hjerte sa til deg: Jeg har søkt ditt åsyn,
ditt åsyn, Herre, vil jeg søke.
Vend deg ikke bort fra meg!

Eller:

Inngangsvers

Sal 25 (24),6.2.22

Kom ihu din barmhjertighet, Herre,
og din miskunn, som er fra evighet.
La aldri våre fiender få makt over oss.

Forløs oss, Israels Gud, fra alle våre trengsler!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Evige, barmhjertige Gud, det er din vilje at vi skal lytte til din elskede Sønn. Gi oss ditt ord til næring for vår sjel, så vi med fornyet blikk kan glede oss ved synet av din herlighet. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Mos 12,1–4a
Kallelsen av Abraham, Guds folks far

I de dager sa Herren til Abram:

«Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse! Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne dem som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham.

Responsoriesalme

Sal 33 (32),4–5. 18–19. 20 og 22

Omkved: Herre, la din miskunn hvile over oss,
for vi setter vår lit til deg.

Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd.
Jorden er full av Herrens miskunn.

Herrens øye hviler over dem som frykter ham,
som bier på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden,
holde dem i live på nødens dag.

Vår sjel ser hen til Herren.
Han er vårt skjold og vår hjelper.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
for vi setter vår lit til deg.

2. lesning

2 Tim 1,8b–10
Gud kaller og opplyser oss

Kjæreste, ta din del av de lidelser vi må bære for Evangeliet, med den styrke Gud gir deg. Det er han som har frelst oss, som har kalt og vigslet oss, ikke i kraft av hva vi selv har utrettet, men ut fra sin egen plan og nåde – den som han har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av.

Og denne nåde er nå blitt åpenbar, siden vår frelser Kristus Jesus har stått synlig frem; han har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom Evangeliet.

Evangelievers

Ut fra skyen lød en røst:
«Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham!»

Evangelium

Matt 17,1–9
Hans ansikt strålte som solen

På den tid tok Jesus med seg Peter, Jakob, og hans bror Johannes og førte dem avsides, opp på et høyt fjell. Der ble hans skikkelse forvandlet for deres øyne; hans ansikt strålte som solen, og hans klær ble skinnende hvite. Samtidig så de for seg Moses og Elija, som kom og talte med ham.

Da sa Peter til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her; om du så vil, skal jeg sette opp tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elija …»

Men knapt hadde han talt ut, før en lysende sky kom og senket seg over dem, mens der ut fra skyen lød en røst som sa: «Dette er min egen sønn, som jeg har kjær, han som har all min yndest. Lytt til ham!» Da disiplene hørte dette, kastet de seg redselsslagne ned med ansiktet mot jorden.

Men Jesus gikk hen til dem og rørte ved dem, idet han sa: «Reis dere, og frykt ikke.» Og da de løftet blikket, var det ingen å se, bare Jesus alene.

Men på veien ned fra fjellet forbød Jesus dem å tale om dette; han sa: «Fortell ingen om hva dere har sett, før Menneskesønnen er stått opp fra de døde.»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom forklarelsen fikk Peter, Jakob og Johannes en bekreftelse på Guds løfter ut over denne tids lidelser. La oss be om nåde til å leve i det håp som skal proklameres når fastetid er over:

L: For katekumenene og for alle døpte,
at vi som Abraham må stole på løftene fra Gud,
han som har lovet rikelig velsignelse.

L: For dem som søker å gjøre denne verden tryggere,
at deres virke må være et bilde på det guddommelige håp
som gjelder midt i alle tidens besværligheter.

L: For alle som bare ser tidens smerte og lidelse,
at de må oppdage Guds gode løfter.

L: For oss i vår forberedelse frem mot påskefesten,
at vi må holde fast ved boten
og ved troen på velsignelsen som venter oss.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som alt har åpenbart din nåde i Jesus Kristus,
hjelp oss til å gå gjennom tidens vanskeligheter
i tro på ham og i tillit til dine løfter.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense oss fra våre synder. Herliggjør dine troende på legeme og sjel, så vi verdig kan feire påskefesten. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Jesu forklarelse

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Etter å ha forutsagt sin død for disiplene, viste han dem sin herlighet på det hellige fjell, så de, med lovens og profetenes vitnesbyrd, skulle se at gjennom lidelsen når vi frem til oppstandelsens herlighet. Sammen med himmelkreftene priser vi deg her på jorden, og uten opphør roper vi til din herlighets pris:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 17,5

Dette er min Sønn, som jeg har kjær,
han som har all min yndest.
Lytt til ham!

Slutningsbønn

Himmelske Far, vi har mottatt din herlighets sakrament. Vi takker deg for at du allerede her på jorden gir oss del i de goder som hører himmelen til. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag