5. uke i fasten, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F5.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26), 14

Vent på Herren, stol på ham!
Stå fast i ditt hjerte, ha tillit til Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, gi oss standhaftighet til å leve etter dine bud, slik at mennesker også i våre dager kan finne veien til deg, og din Kirke tjene deg med stadig større iver.
Ved vår Herre…

Lesning

4 Mos 21,4–9

I de dager brøt israelittene opp fra fjellet Hor. De slo inn på veien til Siv-sjøen og ville dra utenom Edom. Men på ferden ble folket utålmodig. De talte mot Gud og Moses og sa: «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt? Var det for at vi skulle dø her i ørkenen? Her finnes det hverken brød eller vann, og vi er lei av denne sultekosten.»

Da sendte Herren giftige slanger inn blant folket. De bet israelittene, så mange av dem døde. Folket kom da til Moses og sa: «Vi syndet da vi talte mot Herren og deg. Be til Herren at han må ta slangene bort fra oss!» Da gikk Moses i forbønn for folket. Og Herren sa til ham: «Lag deg en slange og sett den opp på en stang! Så skal alle som blir bitt og ser på den, få leve.» Og Moses laget en kobberslange og satte den på en stang. Hver gang en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, fikk han leve.

Responsoriesalme

Sal 101 (102)

Omkved: Herre, hør min bønn, og la mitt rop nå frem til deg.

Herre, hør min bønn, og la mitt rop nå frem til deg!
Skjul ikke ditt åsyn for meg den dagen jeg er i nød.
Bøy ditt øre til meg,
skynd deg og svar når jeg roper!

Folkeslag skal frykte Herrens navn,
alle jordens konger din herlighet.
For Herren vil bygge Sion på ny
og vise seg i sin herlighet.

Han gir akt på den hjelpeløses bønn,
han ringeakter ikke den fattiges rop.
Dette skal skrives for slekten som kommer,
så folket som skapes, kan prise Herren.

For Herren ser ned fra sin hellige høyde,
fra himmelen skuer han ned på jorden.
Han vil høre fangenes sukk
og løslate dødens barn.

Evangelievers

Seden er Guds ord og såmannen Kristus; alle som finner ham, får evig liv i eie.

Evangelium

Joh 8,21–30

På den tid sa Jesus til fariseerne: «Jeg går herfra, og da skal dere lete efter meg. Men dere skal dø i deres synd; der hvor jeg går hen, kan dere ikke komme.» Jødene sa da: «Han har vel ikke tenkt å drepe seg, siden han sier: 'Der hvor jeg går hen, kan dere ikke komme?'» Jesus sa til dem: «Dere stammer nedenfra, jeg ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Jeg sa at dere skal dø i deres synder; ja, tror dere ikke at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder.»

De spurte da: «Men hvem er du så?» Jesus svarte: «Hvorfor taler jeg overhodet til dere? Jeg kunne ha meget å berette om dere, meget å fordømme. Men han som har sendt meg er sanndru, og bare det jeg har hørt hos ham, er det jeg forkynner for verden.»

De forstod ikke at det var Faderen han talte om for dem. Da sa Jesus til dem: «Når dere har hevet Menneskesønnen mot det høye, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og at jeg ingenting gjør av egen drift; det er hva min Far har lært meg, jeg forkynner. Og han som har sendt meg, er med meg; han har ikke latt meg alene, fordi jeg alltid gjør det som er ham til behag.» Ved disse ord var det mange som kom til tro på ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Likesom slangen ble satt på en stang, på samme måte ble Menneskesønnen hevet mot det høye. La oss be ham om hjelp til alltid å holde blikket festet på seg:

L: Om at Kirken, med blikket festet på Kristus,
må forkynne budskapet om menneskenes frelsesmulighet,
la oss påkalle ham som døde og oppstod.

L: At de som forvalter makt,
ikke må miste Kristus av syne
og begynne å tale imot Gud og hans sendebud.

L: For dem som lider av redsel for ormer og slanger
eller på grunn av bitt og andre sår,
la oss påkalle ham som gir hjelp og trøst.

L: At vi må tro på deg, Jesus Kristus,
og forstå hvem du er.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn, vår Frelser og lærer,
talte til menneskene om deg
og om våre muligheter hos deg.
Gi oss å leve i tillit til ham og i ydmykhet innfor deg.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 11,1-45 (om Lasarus), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Ved dåpen har Den Hellige Ånd åpnet gravene og gitt oss del i det nye liv som Gud hadde lovet alt i Den gamle pakt. La oss be om å bli bevart i dette liv:

L: For alle kristne i hele verden,
at årets påskefeiring må fornye bevisstheten
om det nye og evige liv som vi mottok ved vår dåp.

L: At det håp som Kristus alt tente i verden
da han vakte Lasarus opp fra de døde,
også med rette må prege den offentlige virksomhet.

L: At de som sørger etter å ha mistet sine kjære,
må få nytt håp fra Kristus som oppvekker døde.

L: At vi i vår omgang med dem som har mistet sine kjære,
likesom Jesus må gråte med de gråtende.

Allmektige, evige Gud,
ved Kristus, han som er oppstandelsen og livet,
har du gitt oss det evige liv,
Gi oss å forbli i dette liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bringer deg vårt sonoffer, for at du i din miskunn må tilgi våre synder og styre våre ustadige hjerter.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Pasjonsprefasjon I
Korsets kraft

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For ved din Sønns frelsende lidelse
lærte verden din storhet å kjenne.
Ved korsets seier ble verden dømt,
og den korsfestede åpenbarte sin velde.
Derfor lovpriser også vi deg, Herre,
idet vi sammen med alle engler og hellige jublende istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 12, 32

Når jeg heves over jorden,
skal jeg dra alle til meg,
sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du har mettet oss med brødet fra himmelen. Gi oss med ærefrykt å feire disse mysterier, og la oss nå frem til de goder som venter oss i ditt rike.
Ved Kristus, vår Herre.