Fast skal min dåpspakt evig stå (LH534)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Katholsk Salmebog 1893    Melodi: Johs. Bierbaum 1826
Fast skal min dåpspakt evig stå

1Fast skal min dåpspakt evig stå, / og Kirken vil jeg ære. / Den er den grunn, jeg bygger på, / jeg følge vil dens lære. / Takk være Gud, som på min vei / til sannhets Kirke førte meg! / Jeg aldri den vil svikte.

2Er sjelen syk og foten matt, / jeg vet hvor kraft kan vinnes, / er alt omkring meg skummel natt, / jeg vet hvor lyset finnes. / Et bluss på korsets dunkle vei / har sannhets Kirke tent for meg. / Jeg aldri den vil svikte.

3Gudmennesket i kjød og blod / forvisst er her til stede. / I hostien min Frelser god / jeg ydmykt tør tilbede. / Så lyder Jesu egne ord, / så lærer sannhets Kirke stor. / Jeg aldri den vil svikte.

4Min Jesus kjenner hjertets savn, / husvaler ømt i nøden. / Hans hjerte er en frelsers havn / for hver som går i døden. / Han selv fra jord på himmelvei / ved sannhets Kirke fører meg. / Jeg aldri den vil svikte.