Kategori:Katolsk Salmebok

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Første utgave 1893, deretter fem nye utgaver.

Forord til 6. utgave

Salmebokens historie ser i korthet slik ut:

I året 1893 blev Katholsk Salmebog utgitt i Kristiania av pastor Edward Ortved (1855–1930) som i årene 1883-93 var redaktør for bladet "St. Olav". Boken var en fornorsking av den danske Katholsk Psalmebog av 1891. Opprinnelsen til denne var en salmebok som ble utarbeidet av den unge konvertitt W. J. Karup (1828–70) og tatt i bruk juledag 1856. Innholdet var overveiende oversettelser og bearbeidelser av latinske salmer, men atskillig var også Karups egne arbeider[1].

I 1915 kom 2. utgave, Katolsk Salmebok for det Apostoliske Vikariat i Norge, utgitt i Kristiania ved sogneprest Karl Kjelstrup (1874–1946). I "St. Olav" for 20. august 1915, side 265-267 gir sogneprest Kjelstrup en grundig redegjørelse for sitt arbeide med boken. Han har omarbeidet en del tekster.

I 1922 finner vi 3. utgaven, Katolsk Salmebok for det Apostoliske Vikariat Norge og Spitsbergen, utgitt i Kristiania.

I 1934 kom Cantemus Domino. Katolsk Salmebok. Denne 4. utgave ble utgitt i Oslo ved Dr. Karl Kjelstrup, denne gang utvidet med et tillegg.

I 1951 får vi så 5. utgave med to tillegg, utgitt av Det apostoliske vikariat. Her er rettskrivningen ført opp til moderne språkbruk, i likhet med hva sogneprest Kjelstrup foretok i 2. utgave.

Ved tilretteleggelsen av 6. utgave, den som nå foreligger, var man i den heldige situasjon at man samtidig kunne utarbeide en ny koralbok. Man kunne derfor gi salmene nye numre. Salmene fra de tidligere tillegg og eventuelt nye tekster fikk således sin systematisk riktige plass i salmeboken.

Noen salmer fra de tidligere utgavene vil man savne, samtidig som der er inntatt noen få nye. Ordlyden er i enkelte tilfelle modernisert, i andre tilfelle omarbeidet.

Salmenes plass i salmeboken er ordnet i grupper så noenlunde overensstemmende med saksregisteret fra 5. utgave, hvor man følger kirkeåret og helgenåret. Morgen- og kveldssalmer har dog fått sin plass bakerst i boken sammen med Kirkens liturgiske aftenbønn.

Nummereringen vil man kanskje stusse ovwer, idet man har valgt den praktiske linjen av å inndele salmene i visse avsnitt. De enkelte avsnitt begynner alle med et nr. som 1, 11, 21, 31, osv., uansett om den foregående gruppe sluttet med f. eks. nr. 30, 35 eller 39. Man vil derfor finne ledige numre mellom de forskjellige tekstgrupper. Det syntes å være en praktisk fremgangsmåte for å finne plass til senere tilføyelser på de riktige steder.

Som en hjelp til å finne frem til salmenumrene fra tidligere utgaver, har man satt numrene fra 5. utgave i parentes bak de nåværende numre.

Så håper vi at denne nye utgaven vil bli til bvelsignelse for våre menigheter og våre hjem, og den foreskrives hermed til gudstjenestlig bruk i vårt bispedømme.

Imprimatur

Oslo, die 1. januarii 1964
+ Jac. Mangers
Episcopus Osloensis

Fotnoter

  1. Johs. Hansen, St. Ansgars Kirke i Hundrede år, 1942, s. 69