Sanne Gud, på deg jeg tror (LH496)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Katholsk Salmebog 1893    Melodi: Katholsk Koralbog 1893
Sanne Gud, på deg jeg tror


1Sanne Gud, på deg jeg tror: / evighets konge iblant oss bor, / Satan og mørket for lyshavet vek, / da i triumf du av graven fremsteg. / Mektige Frelser fra Golgata! / Hill deg, oppstandne! Halleluja!

2Jorden, kledd i forårsskrud, / hyller deg, Jesus, i lovsang prud. / Hjelp oss, vi ber deg, at leve vi må / slik at engang vi med deg kan oppstå. / Mektige Frelser fra Golgata! / Hill deg, oppstandne! Halleluja!