Store Gud, vi lover deg (LH281)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Ignaz Franz etter Te Deum laudamus, Niketas av Remesiana (?) 300/400-t    Melodi: Katolisches Gesangbuch, Wien 1774, adaptert av Heinrich Bone, Cantate 1852    Oversettelse: Katholsk Salmebog 1893
Store Gud, vi lover deg


1Store Gud, vi lover deg / jordens barn for deg seg bøye, / himlens engler fryder seg, / synger for deg i det høye; / Hellig evighetens drott! / Alt er ditt, Gud Sabaot!

2Med profeters flammeord / seg apostlers hymner blander / og med martyrskarens kor / jubler Kirken vidt om lande: / Priset og høylovet vær, / Skaper, Frelser, Trøster kjær!

3Ærens drott, Gud Faders ord, / evig Sønn av evig Fader, / født for oss som barn på jord! / Himmerik din død opplader. / Der din trone evig står, / derfra du til dommen går.

4Du som knuste dødens brodd, / kjøpte oss ved korsets pine, / frels ditt folk, din arvelodd, / la oss telles hist blant dine! / Før oss her ad livets vei, / løft engang oss opp til deg!

5Deg vi signer dag for dag, / aldri skal din lov utklinge. / Hold oss i ditt velbehag, / skjerm oss med din nådes vinge. / Herre, deg vi håper på, / ei vi skal til skamme stå.