Den hellige Thomas (3. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul03)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Thomas

Apostel

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 118 (117),28.21

Du er min Gud, og jeg vil love deg.
Du er min Gud, og jeg vil opphøye deg.
Jeg vil prise deg, for du ble meg til frelse.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige Gud, fyll oss med glede på denne fest for den salige apostel Thomas. La hans vern styrke vår tro, så vi eier livet i Jesu Kristi, din Sønns navn, han som apostelen Thomas erkjente som sin Herre, og som lever og råder …

Lesning

Ef 2,19–22
Apostlene – grunnvollen dere hviler på

Brødre, så er dere da ikke lenger fremmede eller utlendinger, men medborgere med de hellige og hører Guds eget husfolk til; apostler og profeter er den grunnvoll dere hviler på, men sluttstenen er Kristus Jesus selv. Han er den som holder hele bygningen sammen, så den reiser seg som et tempel, viet Gud i Herren. Og gjennom ham er også dere del av byggverket og ved Åndens virke med til å danne en bolig for Gud.

Responsoriesalme

Sal117 (116),1. 2

Omkved: Gå ut og forkynn Evangeliet verden over.
Eller: Halleluja.

Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham, alle folkeslag!

Stor er hans miskunn mot oss,
Herrens troskap varer evig.

Halleluja

Joh 20,29

Halleluja. Ja, nå tror du, Thomas, fordi du fikk se;
salige er de som kommer til troen uten å se. Halleluja.

Evangelium

Joh 20,24–29
Min Herre og min Gud!

Thomas (også kalt Didymos), en av de tolv, hadde ikke vært sammen med dem da Jesus kom.

Da nå de andre disiplene fortalte ham at de hadde sett Herren, svarte han dem:

«Får jeg ikke se merkene etter naglene i hans hender og legge min finger i dem, og får jeg ikke legge hånden i hans side – da kan jeg umulig tro det.»

Åtte dager etter var disiplene atter sammen innendørs, og Thomas var til stede.

Dørene var stengt, men Jesus kommer og trer inn i kretsen, og sier: «Fred være med dere.»

Og så sier han til Thomas: «Kom hit med din finger, her er mine hender, se selv; kom hit med din hånd, og legg den i min side. Og vær ikke lenger vantro, men troende.»

Da utbrøt Thomas: «Min Herre og min Gud!»

Jesus sier: «Ja, nå tror du, fordi du fikk se; salige er de som kommer til troen uten å se.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Med sin tvil kaller apostelen Thomas alle tvilende til å tro på Kristus. La oss be om hjelp for dem som tviler og er anfektet:

L: For våre medkristne i hele verden,
– og spesielt for dem i India
som fører sin tradisjon tilbake til apostelen Thomas –
om hjelp til å holde fast ved Evangeliet om Kristus.

L: For makthavere som bare vil tro det som kan bevises,
om ydmykhet for budskapet om Thomas' møte med Kristus.

L: For kristne som ved tvil og anfektelse
fristes til å fornekte Kristus og hans Evangelium.

L: Om frimodighet for oss
når vi bærer frem det apostoliske vitnesbyrd om Kristus.

Himmelske Far,
du som kaller og utruster svake mennesker
til tjeneste for deg i din Kirke,
gi oss å tjene deg med troskap og frimodighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Motta vår tjeneste, Herre, og bevar dine nådegaver i oss som bærer frem dette lovoffer til minne om den salige Thomas’ bekjennelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Joh 20,27

Rekk ut din hånd og kjenn naglemerkene,
og vær ikke vantro, men troende.

Slutningsbønn

Evige Gud, gi oss på forbønn av den hellige Thomas den nåde å tro på ham som vi ikke ser, Jesus Kristus, og i alle tider bekjenne ham som vår Herre og Gud, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse