Den hellige Aloïsius Gonzaga (21. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jun21)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Aloisius Gonzaga

Ordensbror

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 24 (23),4.3

Den som har uskyldige hender og et rent hjerte,
skal stige opp på Herrens fjell
og stå på hans hellige sted.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, du kilde til alt godt, i den salige Aloïsius forenet du et liv i fullkommen renhet med botens ånd. Gi oss ved hans fortjenester og forbønn å følge ham i anger og bot. Ved vår Herre …

Lesning

1 Joh 5, 1-5
Dette er seieren som har overvunnet verden: vår egen tro

Mine kjære, enhver som tror at Jesus er Messias, er født av Gud. Og å elske en far betyr å elske hans barn. At vi elsker Gud og holder fast ved hans bud, er tegnet på at vi elsker Guds barn. For å elske Gud er jo nettopp å overholde hans bud. Og hans bud er ingen byrde, for enhver som er født av Gud, seirer over verden. Og seieren, det er vår tro: Det er den som har overvunnet verden. Ja, hvem er vel verdens beseirer, andre enn den som tror at Jesus er Guds sønn?

Responsoriesalme

Sal 16 (15), 1-8

Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for mitt åsyn.

Vern meg min Gud. Jeg håper på deg. Jeg sier til Herren, "Du er min Gud og mitt eneste gode."

Gagnløst er det for meg å lite på jordens guder. Mange plager rammer dem som følger fremmede guder.

I deres blodoffer vil jeg ikke ta del. Jeg vil ikke ta deres navn i min munn. Herren er min arvedel, mitt beger. Min arv ligger trygt i dine hender.

Min jord ble meg tilmålt på fagre enger. Jeg gleder meg over min arv. Jeg priser Herren for hans råd, for manende ord i mitt hjerte om natten.

Evangelievers

Joh 13, 34

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere: Elsk hverandre. Som jeg selv har elsket dere, slik skal også dere elske hverandre. Halleluja.

Evangelium

Matt 22, 34-40
Du skal elske Herren, din Gud, og din neste som deg selv

Da fariseerne fikk høre at han hadde bragt sadukeerne til taushet, samlet de seg om ham. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å prøve ham: «Mester, hvilket er det største bud i Loven?» Han svarte: «Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn. Dette er det første og det største bud. Men det annet er det første likt: Du skal elske din neste som deg selv.- På disse to budene hviler hele Loven, og Profetene med.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Aloïsius som var eldste sønn av en italiensk fyrste og vokste opp ved hoffet, avla som 10-åring løfte om jomfruelighet, oppgav 17 år gammel sin arverett, ble jesuitt og døde 6 år senere under pleie av pestsyke. La oss be:

L: For Kirken i dens arbeid med å lede sjelene mot Gud,
at den må hjelpe hvert enkelt menneske nærmere ham.

L: For studenter og annen ungdom,
at de på den hellige Aloïsius' forbønn
må beredes til tjeneste for Gud og sin neste.

L: For alle som er rammet av pest
eller uhelbredelige sykdommer.

L: For de unge på dette sted,
at de må sette opp som ideal
renhet og kjærlighet.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som tidlig tok den hellige Aloïsius hjem til deg,
gi oss i bot og fromhet å leve etter hans forbilde.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi oss å gå med den hellige Aloïsius i bryllupskledning til den himmelske fest. Se i nåde til oss som tar del i dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 78 (77),24–25

Himmelbrød gav han dem,
mennesket åt englenes brød.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med englenes brød. Hjelp oss å tjene deg ved et liv i renhet og evig takke deg, i likhet med den hellige Aloïsius som vi minnes i dag. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse