Kategori:Lov Herren (1974, koralbok)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Salmeboken Lov Herren (her forkortet K74LH) ble utgitt i 1974. Året etter kom det en en koralbok med satser til mange av meldodiene i salmeboken. Forordet til koralboken ("koralhefte") finnes under.

Forord til Koralhefte for Lov Herren

Under arbeidet med salmeheftet "Lov Herren" fikk utgiverne flere forespørsler om en også ville lage en egen koralbok til samlingen. Dette hadde man imidlertid ikke tatt sikte på dengang. Man mente opplysningsregisteret kunne bli tilstrekkelig hjelp for organisten. Men informasjoner fra forskjellige menigheter tydet på at ikke alle lenger eide f.eks. Riesterers Melodibok eller pater Lutz' Salmehefte. Heller ikke hadde alle skaffet seg Koralbok til Katolsk Salmebok som kom ut i 1964, og orgelmusikk til nyere salmer i "Lov Herren". Derfor bestemte undertegnede seg til å utgi foreliggende koralhefte, etter å ha rådspurt seg med formannen i Musikk-kommisjonen for Oslo Katolske Bispedømme. I likhet med salmeheftet er også dette koralhefte bare tenkt som tilbud til midlertidig hjelp.

Samlingen dekker ikke hele salmeheftet. Den inneholder ikke orgelmusikk til de latinske og norske høymesser med toner til messens vekselsang (nr. 1-19). Musikk til de latinske messene finnes i andre samlinger, og til de norske fåes den hos komponistene.

Samlingen har heller ikke med koralsatsene til de salmene i "Lov Herren" som har musikk i Koralboken for den norske kirke.

I de senere årtier, især i tiden etter det 2. Vatikan-konsil, har stadig flere salmer fra andre kirkesamfunn kommet i bruk i den katolske gudstjeneste, og er blitt en fast bestanddel av vårt salmeforråd. De fleste av disse salmene er hentet fra Landstads Salmebok, som jo også inneholder en rekke tekster og melodier som har sitt utspring i eller er inspirert av old-kirkens og middelalderens kirkesang (jvfr. Landstad nr. 2a, 3, 21, 31, 37, 90, 116, 278, 280, 283, 294, 315, 327, 432, 433, 705, 706, 817 ...), dessuten salmer som er gjendiktning av Davids salmer (Landstad nr. 23, 555 ...). Denne utviklingen har medført at også Koralboken for den norske kirke nå er i bruk i så og si alle katolske kirker i landet. Derfor fant man det naturlig ikke å ta inn i koralheftet orgelmusikken til de salmene i "Lov Herren" som er hentet fra Landstad og som har orgelmusikk i Koralboken for den norske kirke. Men for å gjøre det lettere for organisten, har man i registeret tatt med numrene for koralsatsene til disse salmene, dessuten en rekke salmer med tekst fra andre kilder enn Landstad, men som også har musikk i den norske kirkes koralbok.

Koralsatsene i denne samlingen dekker altså alle salmer i "Lov Herren" som er hentet fra Katolsk Salmebok 1964 og andre kilder utenom Landstad, og som ikke har orgelmusikk i Koralbok for den norske kirke. Det er bare én tekst som det ikke finnes musikk til i samlingen, nemlig den latinske tekst til nr. 70 (Puer natus ...).

En stor del av harmoniseringene i koralheftet er fra Melodier til Katolsk Salmebog, utgitt i 1905 og utarbeidet av C. Riesterer som var sogneprest i Trondheim på den tid (fra 1890 til 1923). Det er idag ikke lenger mulig å finne ut hva som er hentet fra andre kilder og hva som er hans egne komposisjoner, siden han ikke har noen kildefortegnelse. Derfor har man i denne samlingen bare henvist til "Riesterers Melodibok". Noen satser er transponert, og noen litt forenklet på ganske få steder. (Nummeret fra Melodiboken er tilføyet ved et par av satsene, der hvor vedkommende salme har en litt annen tekst enn i "Lov Herren"). Ellers ville man bevare hans harmoniseringer, noe som ikke var tilfelle i Koralbok til Katolsk Salmebok 1964. Dette gjelder også en rekke salmer hentet fra Salmeheftet av dominikanerpater A.J. Lutz ( 1875-1955). Gjennom pater Thoralf Norheim O.P., har vi fått tillatelse til å ta inn i vår samling 12 satser fra dette heftet. Dette er originalkomposisjoner, bortsett fra melodien til salme 116 i "Lov Herren", hvis melodi er fra middelalderen. Pater Norheim stilte velvilligst også en del egne komposisjoner til rådighet. Fra Koralbok til Katolsk Salmebok 1964 har man tatt inn 2 satser (43, 69-a). Ellers har vi kunnet benytte oss av en del andre katolske melodi- og koralbøker. Noen liturgiske, latinske hymner og 3 salmemelodier har utgiveren av dette heftet skrevet musikk til (nr. 30, 36, 66-a, 67, 74, 76, 91).

Vi skylder stor takk til komponistene Conrad Baden og Anfinn Øien for tillatelse til å benytte deres komposisjoner i denne samlingen (2, 13, 14, 15, 82).

Dessuten takker vi generalsekretæren i Andaktsbokselskapet, Oslo, for god hjelp, likeså Lunde forlag, Oslo, for copyright for salme nr. 21. Noen salmer har vi fått copyright til fra Wilhelm Hansen Musik Forlag. Oxford University Press ga tillatelse til avskriving av salme nr. 50. Noen salmer er fra Svenska Koralboken.

Tekstene til de 2 siste numrene i denne samlingen står ikke i salmeheftet "Lov Herren". Man synes imidlertid at man godt kunne ha bruk for dem i løpet av kirkeåret. Musikken til den første av dem er av Thoralf Norheim, den andre av utgiveren. Utgiveren takker alle som har hjulpet ved utarbeidelsen av dette koralheftet, ganske særlig siv.ing. Magne Kringlebotn, Trondheim.

Vi gir uttrykk for vårt håp om at denne samlingen vil bidra til å fremme kirkesangen i våre menigheter, og gjøre dem kjent og fortrolig også med de nyere salmer som er tatt inn i salmeheftet "Lov Herren". Vi er overbevist om at disse salmene med tiden vil bli en fast bestanddel av vår salmeskatt, ut fra hva det 2. Vatikankonsil sier: "Alt som har sitt opphav i Kristus og fører til ham, hører prinsipielt hjemme i Kristi ene Kirke" (Dekretet om de kristnes enhet, 3).

Trondheim, september 1975
p. Athanasius Kulbach ss.cc.

Se også

Underkategorier

Denne kategorien har kun følgende underkategori.

Sider i kategorien «Lov Herren (1974, koralbok)»

Under vises 101 av totalt 101 sider som befinner seg i denne kategorien.