Kategori:Lov Herren (1974)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Salmeboken Lov Herren (her forkortet 74LH) ble utgitt i Trondheim i 1974. Året etter kom det en en koralbok med satser til mange av meldodiene i salmeboken, og i 1977 kom 2. opplag av salmeboken, der det i et Tillegg var tatt med flere latinske hymner og melodialternativer.

Det meste av innholdet fra denne salmeboken er tatt med i den Lov Herren som kom ut på St. Olav forlag i Oslo i 2000: Av 1977-utgavens 249 melodier er 168 overført til 2000-utgaven mens 76 ikke er det.

Under finnes inneholdsfortegnelsen fra salmeboken:

1	Melodier til bruk i den latinske høymesse
2-5	De eukaristiske bønner I-IV
6	Gregoriansk messe I (Lux et origo)
7	Gregoriansk messe IV (Cunctipotens genitor Deus)
8	Gregoriansk messe VIII (De Angelis)
9	Gregoriansk messe IX (Orbis factor)
10	Gregoriansk messe XVII (In Dominicis adventus et quadragesimæ)
11	Gregoriansk messe I fra Kyriale Simplex
12	Credo III
13	Melodier til bruk i norsk høymesse (p. Norheim)
14	Norsk høymesse I (p. Norheim)
15	Norsk høymesse II (p. Norheim)
16	Melodier til bruk i norsk høymesse (p. Kulbach)
17	Norsk høymesse I (p. Kulbach)
18	Melodier til bruk i norsk høymesse (R. Østbye)
19	Norsk høymesse I (R. Østbye)

20	Store Gud, vi lover deg
21	Lover den Herre, den mektige konge
22	Gud har fra evighet givet sin Sønn
23	Himlene, Herre, forteller din ære
24	Lov Jesu namn og herredom
25	Guds folk for sin konge skal kveda
26	Herre, som skapte universets skare
27	Himmelen med all sin hær
28	Guds himmelskarer jubler
29	O store Gud, vi lover deg
30	Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot
31	Deg, lysets Fader, lover vi
32	Opp all den ting som Gud har gjort
33	Syng: Hellig, hellig, hellig
34	Ditt fotefar me ser i fjell og dalar
35	Pris vår Fader god og stor
36	Hellig, hellig, hellig er vår Fader
37	Herre Gud, ditt dyre navn og ære
38	Å kunne jeg min Frelsers pris
39	Hellig, hellig, hellig, Herre Gud
40	Nu la oss takke Gud
41	Lover den Herre, hvis reddende kjærlighet
42	Alene Gud i himmerik
43	Heilag, heilag, Herre stor
44	Nu lover Herrens navn
45	Til himlene rækker din miskundhed, Gud
46	Herre, jeg hjertelig ønsker
47	Min sjel, min sjel, lov Herren
48	Deg, Høyeste, skylder vi takk og pris
49	Lover Herren! Han er nær
50	Himmelske Fader, herleg utan like
51	Overmåde fullt av nåde
52	Min sjel høylover Herren
53	Jesus, Frelser, vi er her
54	Guds dyre evangelium
55	Forgå skal himmel bratt og jord
56	O Gud, på nåde rik og stor
57	Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord
58	Dype, stille, sterke, milde
59	Guds ord, det er vårt arvegods
60	Folkefrelsar, til oss kom
61	Opp, gledes alle, gledes nu
62	Send oss, o Gud, fra himlens hall
63	Kom, konge, kom i morgenglans
64	Gjør døren høy, gjør porten vid
65	For dine himlers stjerneprakt
66	Velkommen, stille adventstid
67	Seg Jerusalem: sjå, din konung kjem
68	Å salige dag, som i håpet vi venter
69	Send som dugg og regn fra himlen
70	Et barn er født i Betlehem
71	Det hev ei rosa sprunge
72	En frelser er oss født idag
73	Stille natt, salige stund
74	Deilig er jorden
75	Du være lovet, Jesus Krist
76	Å salige natt I Det lysner så bratt
77	Her kommer dine arme små
78	Glade jul
79	Fra himlen høyt jeg kommer her
80	Kimer, I klokker
81	Fra fjord og fjære
82	O, du herlige, o, du salige
83	Adeste, fideles
83	Å kom, alle kristne
84	Jeg synger julekvad
85	Kling no, klokka
86	No koma Guds englar med helsing
87	Jeg kommer til din krybbe her
88	Soli ho glader
89	O nådens sol og sete
90	Ingen vinner frem til den evige ro
91	Se, vi går opp til Jerusalem
92	Jesus, lyft ditt ljose merke
93	Korset vil jeg aldri svike
94	Eg ropar høgt or djupet
95	Lov og ære og pris
96	Fryd deg, du Kristi brud
97	No skrid vår drottins merke fram
98	Kross du sterke, du det eine
99	O kjære Herre Jesus Krist
100	Hill deg, frelser og forsoner!
101	So elska Gud oss at han gav
102	Mitt folk, hva har jeg gjort mot deg?
103	Naglet til et kors på jorden
104	O Guds lam uskyldig
105	Å hode tornekronet
106	Påskemorgen slukker sorgen
107	Han er oppstanden, store bud!
108	Dette er dagen som Herren har gjort
109	Krist stod opp av døde
110	Vær hilset, festens skjønne dag
111	Jesus lever, graven brast
112	Gladelig vil vi Halleluja kvede
113	Triumf! Triumf! Vår Frelser kjær
114	Deg være ære, Herre over dødens makt
115	Guds kyrkje, syng kring vide jord
116	Krist har vunnet seier
117	Den grav er tom, hvor han ble lagt
118	Sanne Gud, på deg jeg tror
119	Å livets konge, Jesus Krist
120	Jeg ser deg, o Guds lam, å stå
121	Konge er du visst
122	Mektigste Kriste
123	I Kristus svinner Øst og Vest
124	Du som veien er og livet
125	O Jesus, lov og ære
126	Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
127	Høylovet Jesus Kristus
128	Store profet med den himmelske lære
129	Konge og prest, tre inn i denne skare
130	Kongers konge, alt kan melde
131	Jesus, som iblant oss står
132	Herligste Jesus, alle herrers Herre
133	Jesus, det eneste
134	Kom, Helligånd med skapermakt
135	Nu beder vi den Hellig Ånd
136	Kom, Hellige Ånd, fra det høye kom ned
137	O lue fra Guds kjærlighet
138	O Helligånd, kom til oss ned
139	Ånd over ånder, kom ned fra det høye
140	Apostlene satt i Jerusalem
141	Kom, Gud Helligånd
142	Lovpris vår Gud i evighet
143	Vi tror på Gud, som himmel, jord
144	På Herrens tempel bygges
145	På sannhets fjell en bygning står
146	Kirken, den er et gammelt hus
147	Fast skal min dåpspakt alltid stå
148	Du opnar, vår evige Fader
149	Ein heimstad hev Herren
150	Guds kirkes grunnvoll ene
151	Bed for oss, o Krist
152	En Gud og alles Fader
153	Sion, pris din saliggjører
154	Å heilage nattverdsbrød
155	Gud ber oss til sitt alterbord
156	Kristus, som deg selv har givet
157	Pris, mi sjel, det brød som lyser
158	Jesus, her ditt bord du sette
159	Brød for verden lot du vokse
160	Jesu disipler, minnes nu
161	Vår Gud du er, o sanne englebrød
162	Pange, lingua, gloriosi
162	Pris med hjertets jubeltoner
163	Du eine, sanne offerlam
163	O salutaris hostia
164	Ave verum Corpus
164	Heil deg, Herrens sanne lekam
165	Adoro Te devote
165	Jeg tilber ydmykt deg
166	Som spredte korn ble samlet
167	Å godhet overmåte
168	Andaktsfullt jeg deg tilbeder
169	Sion, pris nå din forsoner
170	Din dyre ihukommelse
171	Vi takker Gud, vår Fader
172	Guds engel til Maria kom
173	Heil deg, havsens stjerna
174	Maria, moder kjær
175	Stabat mater
175	Standande i gråt
176	Fryd deg, du himmeldronning prud
177	Vær hilset, Maria, du rene
178	Maria hun er en jomfru ren
179	Av fatig jord i Nasaret
180	Salve Regina 
181	Sankt Josef, til ditt minnes ære
182	Ljoset rann med liv um lande
183	Da Olav konge bøyde hodet
184	Du som Herrens åsyn skuer
185	For alle helgner som til døden tro
186	Når helgenskarens pris istemmes
187	I himmelen, i himmelen
188	Den store, hvite flokk, å se
189	Eg veit i himmerik ei borg
190	Herre, jeg vil gjerne tjene
191	Hvo ene lader Herren råde
192	Fred for bot til bittert savn
193	Leid, milde ljos
194	Å tenk når engang samles skal
195	Hellig er Herrens dag
196	Herre Gud Fader, du vår store trøst
197	Ei for å tjenes Herren kom
198	Alt står i Guds faderhånd
199	Syng for Herren, hele verden
200	Kjærlighet fra Gud
201	O Herre Krist, deg til oss vend
202	Jesus, styr du mine tanker
203	Med Jesus vil eg fara
204	Sørg, o kjære Fader, du
205	Vidunderligst av alt på jord
206	Kjærlighet er lysets kilde
207	Gjev fred og fridom, Herre stor
208	Til kjærleik Gud oss skapte
209	Vår disk og duk er alt beredt
210	Del ditt brød med sulten bror
211	Velt alle dine veie
212	Guds Sønn steg ned å tjene
213	Alltid freidig
214	Ein båt i stormen duva
215	Så ta da mine hender
216	Nærmere deg, min Gud
217	Å leva, det er å elska
218	Vår Gud han er så fast ein borg
219	Jeg er i Herrens hender
220	Eg lyfter augo mine
221	Høstens Herre, når du sender
222	Reis opp, Guds unge folk!
223	Lysenes Far, vi takker deg
224	Fedrane kyrkja i Noregs land
225	I bygge skal huset
226	Himmelskapar, høyr
227	Salige de som alt ser morgenrøden
228	Gud, sign vår konge god!
229	Norges folk og Norges kirke
230	Fagert er landet du oss gav
231	Gud signe vårt dyre fedreland
232	No livnar det i lundar
233	Du lysets giver, som med prakt
234	Den signede dag som vi nu ser
235	Gøymd låg jordi i fok og kav
236	Deg, evig Gud, skje ære
237	Nattens mørke tåke gikk
238	Når dagen atter sender
239	Nu rinner solen opp
240	O Hellige Treenighet
241	Store skapar av heimsens ljos!
242	Den dag du gav oss, er til ende
243	Nu skrider dagen under
244	Når dagens lys forsvunnet er
245	Nå legger natten sitt mørke teppe
246	O Kristus, du som lyset er
247	O bli hos meg
248	Så går ein dag enn frå vår tid
249	Attende, Domine

Sider i kategorien «Lov Herren (1974)»

Under vises 200 av totalt 211 sider som befinner seg i denne kategorien.

(forrige side) (neste side)
(forrige side) (neste side)