Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth (31. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mai31)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),16

Kom og hør, alle som frykter Gud, og jeg vil fortelle
hva Herren har gjort mot min sjel. (I påsketiden: Halleluja.)

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, da den salige Jomfru Maria bar din Sønn i sitt skjød, drev din Ånd henne til å besøke Elisabeth. Gjør oss lydhøre når din Ånd taler, så vi sammen med Maria evig kan lovprise deg. Ved vår Herre …

Lesning

Sef 3,14–18a
Herren, Israels konge, er hos deg

Bryt ut i jubel, Sions datter, Israel, rop av fryd! Gled deg, Jerusalems datter, og juble av hele ditt hjerte! Herren har fridd deg fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge, er hos deg, du skal ikke lenger frykte noe ondt.

Den dag skal de si til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke! Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg, tar deg på ny inn i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.

Eller:

Lesning

Rom 12,9–16b
Vær hjelpsomme mot de trosfeller som trenger det, og legg vinn på å vise gjestfrihet

Brødre, vis en oppriktig kjærlighet, ha avsky for det onde og hold fast ved det gode. Vær hverandre inderlig hengivne som sanne brødre, og akt de andre mer enn dere selv. Slapp aldri av i iveren, men vær brennende i ånden, i Herrens tjeneste. Vær glade i håpet, utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bønnen. Vær hjelpsomme mot de trosfeller som trenger det, og legg vinn på å vise gjestfrihet.

Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann dem ikke!

Gled dere med den glade, sørg med den sørgende. Legg alle ett og samme sinnelag for dagen. Stil ikke for høyt, men hold dere snarere blant de ringe.

Responsoriesalme

Jes 12,2–3. 4bcd. 5–6

Omkved: Stor er Israels Hellige i deres midte.

Se, han er min frelses Gud, jeg er trygg, jeg frykter ikke.
Herren er min sang, min styrke og min frelse.
Med glede skal dere øse av frelsens kilde.

Takk Herren, påkall hans navn,
gjør kjent blant folkene hans gjerninger,
hans store navn.

Lovpris Herren, han har gjort underfulle ting.
Gjør det kjent for hele jorden.
Rop av glede og fryd, alle som bor på Sion.
Stor er Israels Hellige i deres midte.

Halleluja

Jf. Luk 1,45

Halleluja. Salig er du, Maria, som trodde!
For Herrens løfte til deg skal gå i oppfyllelse. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,39–56
Hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg?

På den tid skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne.

Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med Den Hellige Ånd og utbrøt med høy røst:

«Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»

Da sa Maria:

«Min sjel forkynner Herrens storhet, og mitt hjerte jubler i Gud, min Frelser. For han har sett til sin ringe tjenerinne, og fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Ja, store ting har Den Mektige gjort mot meg – hellig er hans navn – og hans miskunn mot dem som frykter ham varer fra slekt til slekt.

Storverk har han gjort med sin arm, spredt de hovmodige for alle vinder. De mektige har han støtt ned fra tronen, og opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med goder, og sendt tomhendte fra seg de rike.

Han har tatt seg av Israel, sin tjener, tro mot sitt løfte i miskunn: Det som han gav våre fedre, Abraham og hans ætt, for evig tid.»

Så ble Maria hos Elisabet i omtrent tre måneder, og vendte deretter hjem til sitt hus.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Alt før den salige Jomfru Maria hadde født Guds Sønn i verden, bar hun ham under sitt bryst til Elisabeth. La oss be ham også komme til oss:

L: Om at Kirken gjennom å ære Jomfru Maria
må bære ut vitnesbyrdet om hennes velsignede Sønn.

L: At Johannes Døperens og hans mor Elisabeths reaksjon
da Maria kom til dem med det ufødte Jesus-barnet,
må skape respekt for alle ufødte blant oss.

L: For mødre som lider i sitt svangerskap,
at de må få nytt mot på forbønn av vår Guds mor.

L: At vi – lik Elisabeth og Johannes –
må være årvåkne og ta imot Kristus
når han kommer til oss gjennom andre mennesker.

Himmelske Far, nådige Gud,
gjennom den salige Jomfru Maria kom din Sønn til oss.
Vi ber deg, gi oss å ta imot ham og hans velsignede mor
slik Elisabeth og Johannes, Forløperen, gjorde.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, velsign dette frelsens offer, du som så i nåde til din enbårne Sønns salige mor og velsignet hennes nestekjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Prefasjon for Jomfru Maria II
Kirken lovpriser Gud med Marias ord

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
å prise din herlighet,
som stråler frem i helgenenes skare.
Fremfor alt lovsynger vi din miskunn
når vi i takknemlighet opphøyer den salige Jomfru Marias navn.
For all jorden er full av dine store gjerninger,
og du utstrakte din rike nåde fra slekt til slekt
da du så til din tjenerinnes ringhet,
og gjennom henne skjenket du oss vår frelses opphav,
din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
Ved ham priser englenes hærskare din majestet,
og gleder seg evig for ditt åsyn.
Vi ber deg, forén våre røster med dem,
idet vi jublende istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 1,48–49

Alle slekter skal prise meg salig,
for Den Mektige har gjort store ting mot meg,
og hellig er hans navn. (I påsketiden: Halleluja.)

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, store ting har du gjort for dine troende. Gi din Kirke å lovprise deg og med glede erkjenne at han som den salige Johannes hilste med jubel, lever i dette sakrament, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse