Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer i Roma (18. november)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Nov18)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer i Roma

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 45 (44),17–18

Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.
Fra slekt til slekt vil jeg forkynne ditt navn,
så folkene kan prise deg til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, bevar og styr din Kirke ved apostlene Peter og Paulus. Ved dem mottok Kirken det første budskap om din åpenbaring. La den under deres vern vokse i hellighet inntil tidenes ende. Ved vår Herre …

Denne valgfrie minnedag har egne obligatoriske lesninger.

Lesning

Apg 28,11–16.30–31
Så drog vi til Roma

Det var tre måneder senere at vi seilte videre, med et skip som hadde ligget i vinterleie på øya; det var fra Alexandria og førte Tvillingenes merke. Vi anløp Syracusa og ble der i tre dager; derfra fulgte vi kysten og kom til Rhegium. Dagen etter blåste sønnavinden opp, så vi nådde Puteoli på to dager. Der fant vi brødre, og hadde den glede å kunne bli hos dem en hel uke. Og derfra drog vi så til Roma.

Brødrene der hadde hørt om oss og kom oss i møte helt ute ved Forum Appii og Tres Tabernae. Ved synet av dem fikk Paulus nytt mot og takket Gud.

Vel fremme i Roma fikk Paulus tillatelse til å innkvarteres privat sammen med soldaten som skulle holde vakt over ham.

Nå tilbragte Paulus to hele år i det huset han hadde leid seg inn i. Han tok imot alle som oppsøkte ham, forkynte Guds rike og underviste fritt og uhindret om Herren Jesus Kristus.

Responsoriesalme

Sal 98 (97),1. 2–3ab. 3c–4. 5–6

Omkved: Herren har åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn ihu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til sitar,
til sitar med sangens røst.
Syng av glede for Herren, vår konge,
til trompeter og hornets klang.

Halleluja

Sal 103 (102),20–21

Halleluja. Deg, Gud, lover vi, deg, Herre, bekjenner vi;
deg priser apostlenes mektige kor, Herre. Halleluja.

Evangelium

Matt 14,22–33
Si at jeg skal komme ut til deg på vannet

Straks etter fikk Jesus disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre bredden, mens han selv fikk folket avsted. Og da folket var sendt avgårde, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Om aftenen var han så alene der oppe.

Båten var alt langt ute på sjøen, og kjempet hardt med bølgene, for vinden stod stikk imot.

Da, ut på natten, i fjerde vakt, kom han hen mot dem, vandrende på sjøen.

Da disiplene fikk se ham komme der på sjøen, ble de slått med redsel; de mente det måtte være et gjenferd de så, og skrek høyt.

Men i det samme talte Jesus til dem: «Fatt mot,» sa han, «det er meg; vær ikke redde.»

Da sa Peter: «Herre, er det virkelig deg, så si at jeg skal komme ut til deg på vannet.»

Og Jesus svarte: «Kom!» Peter steg ut av båten og gikk på vannet bortover mot Jesus.

Men da han så hvor det blåste, ble han redd og begynte å synke, og skrek: «Herre, redd meg!»

Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham. «Hvor lite tro du har!» sa han til ham, – «hvorfor tvilte du?» Og som de steg opp i båten, la vinden seg.

Men de som var ombord, kastet seg ned for ham og sa: «I sannhet, du er Guds sønn!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Peterskirken i Roma og apostelen Paulus' gravkirke utenfor Romas bymurer har fra gammelt av vært samlingsmerker for troende på pilegrimsreise til Roma. La oss be:

L: For vår tids forkynnere og ledere i Kirken,
at de må fastholde og utbre Evangeliet
som apostlene Peter og Paulus forkynte i sitt liv
og stadfestet med sin martyrdød.

L: For statslederne over hele verden,
at de må avstå fra forfølgelse av annerledestroende,
og at de må legge samfunnsforholdene til rette,
slik at Kirken fritt kan utføre sitt oppdrag.

L: Om Jesu hjelpende hånd til alle redde og angstfylte.

L: For pilegrimene som drar herfra til Roma,
at de på forbønn av apostlene Peter og Paulus
blir styrket i troen og fellesskapet i Den katolske kirke.

Allmektige, evige Gud,
du som har opprettet din Kirke på jorden
og der samler dine troende som ett folk,
hør våre bønner og la oss nå det evige mål hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi dine tjenere bringer deg disse gaver og ber deg: La oss av hele vårt hjerte holde fast ved den sannhet vi har mottatt ved apostelene Peter og Paulus. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 6,69–70

Herre, du har det evige livs ord.
Vi tror at du er Kristus, Guds Sønn.

Slutningsbønn

Herre, på denne fest for dine apostler Peter og Paulus har du mettet oss med brød fra himmelen. Lytt til apostelfyrstenes forbønn og skjenk din hjord gode hyrder som kan føre ditt folk på frelsens vei. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse