De hellige Simon og Judas (28. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt28)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: De hellige Simon og Judas

Apostler

Messens tekster

Inngangsvers

Dette er de hellige menn som Herren i sin miskunn valgte,
og gav evig herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige Gud, ved dine salige apostler lot du oss komme til tro på ditt navn. Gi på forbønn av dine helgener Simon og Judas at Kirken stadig må vokse og vinne nye folkeslag for troen. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 2,19–22
Apostlene er den grunnvoll dere hviler på

Brødre, så er dere da ikke lenger fremmede eller utlendinger, men medborgere med de hellige og hører Guds eget husfolk til; apostler og profeter er den grunnvoll dere hviler på, men sluttstenen er Kristus Jesus selv. Han er den som holder hele bygningen sammen, så den reiser seg som et tempel, viet Gud i Herren. Og gjennom ham er også dere del av byggverket og ved Åndens virke med til å danne en bolig for Gud.

Responsoriesalme

Sal 19 (18),2–3. 4–5

Omkved: Til jorderiks ende når deres ord.

Himlene forkynner Guds ære,
hvelvingen kunngjør hans henders verk.
Dag bærer bud til dag,
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale,
det er ingen lyd å høre.
De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord.

Halleluja

Halleluja. Deg, Gud, lovpriser vi, deg, Herre, tilber vi,
deg lovpriser apostlenes skare. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,12–19
Han valgte ut tolv blant dem, som han kalte «apostler»

En gang gikk Jesus opp i fjellet for å be, og tilbragte hele natten i bønn til Gud.

Og da det var blitt dag, kalte han disiplene til seg og valgte ut tolv blant dem, som han kalte «apostler»: Simon, som han kalte Peter, og Andreas hans bror; Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, med Simon som kaltes den nidkjære, Judas, sønn av Jakob, og Judas Iskariot, han som ble forræder.

Sammen med dem gikk han ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyros og Sidon; de var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av vanhellige ånder gjorde han friske.

Og hele folkemengden søkte å komme til å røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham som helbredet alle.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Til apostler kalte Jesus Simon den «nidkjære» og Judas, sønn av Jakob. La oss be ham sette sitt preg på oss som han også har kalt til tjeneste:

L: For dem som er kalt til biskoper i Den katolske kirke,
at deres naturlige egenskaper ved Åndens bistand
må bli omvandlet for tjeneste i Kirken.

L: For alle nidkjære samfunnsledere,
at de ved Guds hjelp må være med på å foredle verden.

L: Om ære og lønn hos Gud for alle anonyme tjenere i Kirken,
de som nesten ubemerket bærer tunge byrder.

L: Om at vår biskop N. ved sin apostoliske tjeneste
må knytte Kirken hos oss tettere sammen med verdenskirken.

Himmelske Far,
du kalte Simon og Judas
til å inngå i Kirkens apostoliske grunnvoll.
Kall og bruk også oss i din tjeneste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ærer minnet om de hellige apostler Simon og Judas og ber deg: Ta imot vårt offer, og gjør oss rede til verdig å feire disse hellige mysterier. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 14,23

Den som elsker meg, han akter på mitt ord, sier Herren;
så vil min Far elske ham,
og vi vil komme og ta bolig hos ham.

Slutningsbønn

Herre, vi som har mottatt dine gaver, ber deg i Den Hellige Ånd: La det offer vi har feiret til minne om apostlene Simon og Judas, bevare oss i din kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse