3. uke i påsketiden, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P3.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Den gode hyrde er oppstanden, han som gav sitt liv for fårene
og døde for sin hjord. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 6,8–15

I de dager gjorde Stefanos, fylt som han var av Guds nåde og kraft, store under og jærtegn blant folket. Da opptrådte det noen fra «de frigittes synagoge» som den kalles, folk fra Kyrene og Alexandria, og noen fra Kilikia og Asia. De gav seg til å diskutere med Stefanos, men de var ute av stand til å stå seg mot den visdom og den åndskraft han talte ut av. Da bestakk de noen menn til å gå rundt og si at de hadde hørt ham uttale bespottelige ting om Moses og om Gud. Slik fikk de opphisset både folket, de eldste og de lovkyndige. Derpå gikk de løs på ham, rev ham med seg og stilte ham for Sanhedrin. Der førte de frem falske vidner som sa: «Denne mannen angriper stadig det Hellige Sted og Loven. Ja, for vi har hørt ham si at Jesus, denne nasoreeren, vil rive ned dette Sted og forandre de skikkene vi har fra Moses.»

Alle de tilstedeværende i Sanhedrin stirret på Stefanos, og hans ansikt syntes dem som en engels åsyn.

Responsoriesalme

Sal 118(119)

Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Om høvdinger setter meg på prøve,
grunner jeg på din viljes lov.
Jeg har min lyst i dine bud,
der finner jeg din vilje.

Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg,
lær meg dine bud.
Vis meg dine bud og veier.
Jeg vil grunne på dine under.

Før meg bort fra løgnens veier,
la din lov være min nåde.
Sannhetens vei har jeg valgt.
Jeg har villet følge dine bud.

Evangelievers

Halleluja. Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds munn. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,22–29

På den tid stod folk igjen nede ved sjøen, de hadde sett at det bare hadde vært én båt der, og at Jesus ikke hadde fulgt med disiplene ombord, men at disse var dratt avgårde alene. Nå kom det imidlertid båter fra Tiberias og la til i nærheten av det stedet hvor folket hadde holdt måltid på brødene. Og da mengden så at Jesus ikke var der, og ikke hans disipler heller, gikk de selv ombord i båtene for å dra til Kafarnaum og lete efter Jesus. Og da de fant ham på den andre bredden, spurte de ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem:

«Sann disse mine ord! Dere leter efter meg, ikke fordi dere har sett jærtegn, men fordi dere fikk stillet deres sult på brød. Men nå skal dere arbeide, ikke for den mat som forgår, men for den mat som forblir og gir evig liv - den som Menneskesønnen vil gi dere. For ham har Gud, Faderen, merket med sitt segl.» De sa da til ham: «Hva er det da for et verk, det arbeid Gud venter av oss?» Jesus svarte: «Å tro på ham Gud har utsendt, det er det verk Gud krever.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Å tro på ham Gud har utsendt, det er det verk Gud krever.» La oss be om en ekte og fruktbar tro som fører til det evige liv:

L: For dem som utfører og for dem som gleder seg over
Kirkens arbeid blant fattige og nødlidende mennesker,
at de må se på arbeidet som et gudstegn.

L: For alle som får smake Guds nærvær,
at de må bekjempe alle former for
bestikkelse og korrupsjon i verdens land og riker.

L: For dem som rammes av urettferdige beskyldninger,
at kraften og visdommen fra Den oppstandne
må føre dem ut av lidelsene.

L: For alle på dette sted
som jakter etter spennende religiøse opplevelser,
at vi må lykkes i å vise dem veien til det evige liv.

Himmelske Far,
du som merket Menneskesønnen med ditt segl,
la oss få del i den føde som han vil gi oss,
den som er og gir evig liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la våre bønner stige opp til deg sammen med våre offergaver. Gjør oss rene, så vi blir i stand til å feire din store kjærlighets mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 14, 27

Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere,
ikke som verden gir, gir jeg dere, sier Herren. Alleluja.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, du gjenskaper oss i Kristi oppstandelse til evig liv. La påskens sakrament bære rikelig frukt i oss, og styrk våre hjerter med din frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag