7. uke i påsketiden, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P7.3)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46), 2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst! Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, gjør din Kirke til ett i Den Hellige Ånd, så vi tjener deg av hele vårt hjerte med ett sinn og én vilje.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 20,28–38

I de dager sa Paulus til kirkens presbytere i Efesos: «Ta nå vare på dere selv, og på hele den hjord som den hellige Ånd har satt dere til tilsynsmenn for; vær rette hyrder for den Guds kirke som han har ervervet seg med eget blod! For jeg vet vel at når jeg er borte, vil glupske ulver snike seg inn blant dere og ikke spare hjorden; og blant dere selv vil det fremstå menn som forfalsker budskapet for å vinne disiplene over til seg. Derfor er det jeg sier at dere må være på vakt, og huske hvordan jeg selv tre år igjennom, natt som dag, ikke et øyeblikk unnlot å formane snart den ene, snart den annen blant dere - og det ikke uten tårer. Men nå betror jeg dere til Herren og til budskapet om hans nåde; det er mektig nok til å bygge dere opp, så dere får del i arven, sammen med alle de andre som Gud har helliget.

Sølv eller gull har jeg aldri begjært av dere, ja, ikke engang et klesplagg. Dere vet selv at alt hva jeg eller mine ledsagere har hatt behov for, det har jeg tjent med mine egne hender. Og slik har jeg gitt dere et eksempel og vist dere hvordan det er vår plikt å arbeide hårdt for å kunne støtte dem som er svakere enn oss. Og vi husker hva vår Herre Jesus selv sa - at 'der er større velsignelse ved å gi enn ved å få.'» Og med disse ord knelte han ned og bad sammen med dem alle. Alle brast i sterk gråt og kastet seg om halsen på Paulus og kysset ham. Aller mest sørget de over hva han hadde sagt: At de aldri mer skulle få se ham igjen. Så fulgte de ham til skipet.

Responsoriesalme

Sal 67(68)

Omkved: Jordens riker, syng for Gud.

Vis din styrke, Herre,
den du har brukt til beste for oss.
Til ditt tempel i Jerusalem
skal konger komme med gaver.

Jordens riker, syng for Gud,
syng og spill for Herren.
Han som farer frem over høye himler,
han hever sin veldige røst.

Gi Herren ære og makt.
Hans herlighet er over Israel.
Herrens velde er over skyene.
Lovet være Gud!

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet, hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Joh 17,11b–19

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og bad: «Hellige Far! Bevar i ditt navn dem du har gitt meg, så de kan være ett som vi. Så lenge jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, dem du har gitt meg; jeg voktet dem vel, og ingen av dem er gått tapt, unntatt den mann som måtte gå under, for at Skriften skulle gå i oppfyllelse. Og nå kommer jeg til deg; men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, så de kan eie min glede, full og hel. Jeg har bragt dem ditt ord; og verden har lagt dem for hat, fordi de ikke hører den til, slik som heller ikke jeg hører verden til. Jeg ber deg ikke om å ta dem bort fra verden, men om å bevare dem fra det onde. De hører ikke verden til, som heller ikke jeg hører den til. Hellige dem gjennom sannheten! Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Og for deres skyld vier jeg meg selv som offer - for at også de gjennom sannheten skal være viet til deg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! For Jesu disipler betyr ikke død eller annen menneskelig avskjed, total atskillelse – fordi vi ved Guds nåde hører til i en større enhet. La oss bønnfalle Jesus Kristus om å bli bevart i denne enhet:

L: For Kirkens prester og biskoper,
at de må være rette hyrder for Guds Kirke
som helliggjøres ved sakramentene,
la oss påkalle Jesus.

L: For kristne som går inn i viktige verdslige funksjoner,
om vern mot det onde.

L: For Kirken som lider på grunn av splittelsen
blant dem som holder fast ved Guds navn,
om legedom ved sannhetens ord.

L: For oss på dette sted som kaller oss Jesu disipler,
at vi aldri må unnlate å bruke de midler
til helliggjørelse som Kirkens hyrder rekker oss.

Gode Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
din Sønn bad for vår helliggjørelse gjennom sannheten.
Gi oss Den Hellige Ånd til helligelse og enhet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg:
Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss,
og som vi får del i gjennom denne vår tjeneste.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 15, 26-27

Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere,
sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen,
da skal han vitne om meg,
og dere skal vitne om meg, sier Herren. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, la det guddommelige sakrament vi har mottatt,
gi din nåde vekst i oss, rense oss med sin kraft
og gjøre oss alt verdigere til så stor en gave.
Ved Kristus, vår Herre.