Den hellige Matteus (21. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep21)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Matteus

Apostel og evangelist

Messens tekster

Inngangsvers

Matt 28,19–20

Dra ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, sier Herren.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, i din usigelige miskunn utvalgte du den salige Matteus og opphøyet tolleren til apostel. Hjelp oss på hans forbønn trofast å følge Kristus slik han gjorde. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 4,1–7.11–13
Hans gaver var: til noen, å være apostler, til andre, å være evangelister

Brødre, så formaner jeg dere da – jeg, som selv er Kristi fange – til å leve på en måte som svarer til det kall dere har mottatt: et liv i ydmykhet, mildhet og tålmod. Bær over med hverandre i kjærlighet, og streb etter å befeste enheten i Ånden med fredens bånd. Ett legeme og én Ånd, slik som dere jo er kalt til ett og samme håp. En Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som troner over alle, virker gjennom alle og er i alle.

Men hver enkelt av oss har fått seg tilmålt sin egen del av Kristi nådegaver. Og hans gaver var: til noen, å være apostler, til andre, å være profeter, til andre, evangelister, til atter andre, hyrder og lærere – alt dette for å gjøre de hellige fullt skikket til sin oppgave, og således bygge opp Kristi legeme, så vi alle til sist blir ett, i troen på og den fulle erkjennelse av Guds Sønn, og når frem til det modne menneske, som har nådd sin fulle vekst og i seg virkeliggjør Kristi hele fylde.

Responsoriesalme

Sal 19 (18),2–3. 4–5

Omkved: Til jorderiks ende når deres ord.

Himlene forkynner Guds ære,
hvelvingen kunngjør hans henders verk.
Dag bærer bud til dag,
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale,
det er ingen lyd å høre.
De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord.

Halleluja

Halleluja. Deg, Gud, lovpriser vi, deg, Herre, tilber vi,
deg lovpriser apostlenes skare. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,9–13
Følg meg. Og han reiste seg og fulgte ham.

På den tid kom Jesus forbi tollboden; der så han en mann som het Matteus. Han sier til ham: «Følg meg.» Og mannen reiste seg og fulgte Jesus.

En gang han satt til bords der i huset, var det en hel del tolloppkrevere og offentlige syndere som kom og satt til bords med Jesus og hans disipler.

Da fariseerne så det, sa de til disiplene: «Hvordan kan deres mester spise i selskap med tolloppkrevere og syndere?»

Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå hen og finn ut av hva det betyr, det stedet hvor det heter at ‘miskunn, ikke ofringer, er det jeg vil ha’. For det er ikke de rettferdige, men synderne jeg er kommet for å kalle!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus gjorde tolloppkreveren Matteus til apostel og evangelist. La oss be ham gjøre også med oss etter sin vilje:

L: For apostlenes etterfølgere, biskopene,
om troskap og hjelp i oppdraget
med å forkynne Kristi evangelium.

L: For alle som arbeider med penger og økonomi.

L: For syndere som lider
fordi de skaffer seg fortjeneste på urett vis,
om nåde til å vende om.

L: For de ulike tjenere i Kirken på dette sted,
om enhet, styrke og kraft
gjennom Kristi ulike nådegaver.

Himmelske Far,
du har åpenbart din sannhet for oss
gjennom den hellige apostel og evangelist Matteus.
Gi din Kirke å nå frem til det modne menneske.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, på denne fest for den salige Matteus bringer vi deg våre bønner og ofre, og vi ber deg ydmykt: Se i nåde til din Kirke, hvis tro du har næret ved apostlenes forkynnelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 9,13

Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige,
men syndere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, ved ditt bord har vi fått del i den glede som fylte den hellige Matteus da han tok imot Frelseren som gjest i sitt hus. Styrk oss med føde fra ham som kom – ikke for å kalle rettferdige, men syndere til frelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse