De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael (29. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep29)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 103 (102),20

Lov Herren, alle hans engler,
veldige i kraft, dere som fullbyrder hans ord,
når dere hører hans røst.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du styrer alt med visdom og makt, og lar engler og mennesker tjene deg. Vi ber deg: La vårt liv på jorden vernes av de hellige engler som alltid står hos deg i himmelen. Ved vår Herre …

Lesning

Dan 7,9–10.13–14
Tusen på tusen tjente ham

I et syn om natten så jeg: Tronstoler ble satt frem, og en som var gammel av dager, tok sete. Hans klær var hvite som sne og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og dens hjul var luende ild. En strøm av ild fløt frem, og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, ti tusen, ja titusener stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.

Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført frem for ham. Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne.

Eller:

Lesning

Åp 12,7–12a
Mikael og hans engler førte krig mot dragen

På den tid brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler førte krig mot dragen. Og dragen førte også krig, sammen med sine engler, men bukket under og mistet sin plass i himmelen. Og dragen, den store, – urtidens slange, djevelen, eller Satan, er hans navn – han som fører hele verden vill, – han ble styrtet ned på jorden, og hans engler med ham.

Da hørte jeg en kraftig røst fra himmelen si: «Fra nå av står frelsen og kraften fast, vår Guds herredømme og hans Salvedes makt! for våre brødres anklager er styrtet – han som dag og natt anklaget dem overfor vår Gud! Ved Lammets blod har de vunnet over ham, og ved sitt eget vitnesbyrd – de hadde ikke sitt liv for kjært til å gå i døden. Fryd dere derfor, himler, og alle som har sin bolig der!»

Responsoriesalme

Sal 138 (137),1–2a. 2bc–3. 4–5

Omkved: For englenes åsyn vil jeg lovsynge deg, Herre.

Jeg vil prise deg, Herre, av hele mitt hjerte.
Du lytter til mine ord.
For englenes åsyn vil jeg lovsynge deg,
tilbe deg vendt mot ditt hellige tempel.

Jeg vil synge om din godhet, din trofasthet,
for du har herliggjort ditt navn.
Den dag jeg ropte, gav du meg svar.
Min sjel fikk mot og styrke.

Alle jordens konger skal prise deg
og se hen til dine løfter.
De skal synge om Herrens veier,
for stor er Herrens ære.

Halleluja

Sal 103 (102),21

Halleluja. Lov Herren, alle hans hærskarer,
hans tjenere, som gjør det han vil. Halleluja.

Evangelium

Joh 1,47–51
Dere skal få se Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen

På den tid så Jesus Natanael komme hen til seg, og sa til de andre: «Der har vi en ekte sønn av Israel, en mann uten svik.»

Natanael sier til ham: «Hvor kjenner du meg fra?»

Jesus svarte: «Før Filip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.»

Da utbrøt Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn! Du er Israels Konge!»

Jesus svarte: «Fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet, tror du? Du skal få se større ting enn dette.

Ja,» legger han til, «tro meg på mitt ord: Dere skal få se himmelen åpen, og Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi trenger alltid hjelp og bistand fra Gud. La oss be ham komme oss til unnsetning ved sine hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael:

L: For alle som kjemper for Evangeliets fremme
og for Kirkens liv og frihet,
om bistand ved den hellige erkeengel Mikael.

L: Under vanskelige forhold i det borgerlige samfunn,
om hjelp og støtte gjennom Guds hellige engler.

L: Om støtte og helbred for de syke
gjennom erkeengelen Rafael,
han som hjalp Tobit under øyensykdommen.

L: Om at vi må ta imot Ordet fra Gud,
det som den salige Jomfru Maria tok imot
da den hellige erkeengel Gabriel talte til henne.

Hellige Gud, himmelske Far,
du har gitt oss dine hellige engler og erkeengler
til sendebud og hjelpere.
Ta imot bønnene våre som stiger opp til deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bringer deg vårt lovoffer, og ber deg ydmykt at englene må bære det frem for ditt åsyn. La det bli deg til ære og oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
De hellige engler

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
og lovpriser deg i dine engler og erkeengler.
Når vi ærer englene som står for ditt åsyn,
er det din herlighet vi forkynner.
Ved å skape dem verdige til slik en heder,
åpenbarte du din egen uendelighet,
som er opphøyet over alle ting,
ved Kristus, vår Herre.
Ved ham priser englenes skare din majestet,
og med jubel tar vi del i deres tilbedelse,
idet vi med lovsang istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 138 (137),1

Jeg vil prise deg, Herre, av hele mitt hjerte,
for englenes åsyn vil jeg lovsynge deg.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med brød fra himmelen. Vi bønnfaller deg: La dette sakrament gi oss kraft til å gå frem på frelsens vei under dine englers trofaste vern. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse