13. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U13a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Kong 4,8–11.14–16a
Han er en hellig Guds mann, han kan ta inn der

En dag gikk Elisja over til Sjunem. Der var det en velstående kvinne som bad ham inntrengende om å spise hos henne. Og siden ble det slik at han tok inn der og fikk mat hver gang han drog forbi. En gang sa hun til sin mann: «Hør her! Jeg vet at han som stadig kommer innom oss, er en hellig Guds mann. La oss nå bygge et lite takkammer til ham og sette inn en seng, et bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss.»

Da så profeten kom dit en dag, tok han inn i takkammeret og la seg der. Så sa han til Gehasi, sin tjener: «Hva kan jeg gjøre for denne kvinnen?» Gehasi svarte: «Jo, hun har ingen sønn, og mannen hennes er gammel.» Da sa Elisja: «Be henne komme!» Han ropte på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa: «Neste år på denne tiden skal du ha en sønn i dine armer.»

Responsoriesalme

Sal 89 (88),2–3.16–17. 18–19

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid,
fra slekt til slekt vil jeg prise ham.

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid,
forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.
Jeg sier: Din miskunn bygges opp til evig tid,
i himmelen grunnfester du din troskap.

Salig det folk som kan synge din lov.
De skal vandre i ditt åsyns lys.
I ditt navn skal de juble hele dagen.
De roser seg av din rettferd.

For du er deres styrke og pryd.
Ved din godhet øker du vår kraft.
Til Herren er viet vårt skjold,
vår konge til Israels Hellige.

2. lesning

Rom 6,3–4.8–11
Vi som ved dåpen er blitt begravet sammen med ham, skal leve og ferdes i en ny tilværelse

Brødre, vi som er blitt viet til Kristus gjennom dåpen, vi har fått del i hans død gjennom den. Ved dåpen er vi altså døde og blitt begravet, sammen med ham, for at også vi skal leve og ferdes i en ny tilværelse, på samme måte som Kristus ved Faderens herlighet ble oppreist fra de døde.

Men om vi er døde sammen med Kristus, så er det vår tro at vi også skal leve sammen med ham. Vi vet at Kristus, oppstanden fra de døde, ikke mer kan dø, at døden ikke har noe herredømme over ham mer. Den død han led, var en død bort fra synden, og det én gang for alle; og det liv han lever, lever han for Gud. Slik skal også dere anse dere for døde for synden og levende for Gud, i Kristus Jesus.

Halleluja

1 Pet 2,9

Halleluja. Dere er et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk;
dere skal forkynne storheten hos ham som har kalt dere fra mørket inn i sitt overveldende lys. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,37–42
Den som ikke vil ta sitt kors, er meg ikke verd. Den som tar imot dere, tar imot meg.

På den tid sa Jesus til disiplene:

«Den som velger far eller mor fremfor meg, er meg ikke verd. Den som velger sønn eller datter fremfor meg, er meg ikke verd. Og den som ikke vil ta sitt kors og slutte opp bak meg, er meg ikke verd. Den som har berget sitt liv, skal miste det, mens den som har satt livet til for min skyld, han skal finne det igjen.

Den som tar imot dere, tar imot meg; og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.

Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal selv få en profets lønn; og den som tar imot en rettferdig mann, fordi han er rettferdig, skal selv få en rettferdig manns lønn.

Og den som gir, om så bare et beger kaldt vann, til en av disse små, fordi han hører til mitt følge – det lover jeg dere, at han skal ikke gå glipp av sin lønn.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Alle vi som gjennom dåpen er oppreist med Kristus, utgjør en ny åndelig familie. La oss be om nåde og hjelp til å leve med hverandre som gode medlemmer av en familie:

L: Om at de som deler troen og har mottatt dåpen,
må forholde seg slik til Kirkens hyrder
at det dype troens fellesskap synliggjøres.

L: At kristne statsledere
i troen må se en særlig grunn
til fred og sameksistens.

L: At forkynnelse og sakramentforvaltning,
diakoni, solidaritet og lojalitet må holdes sammen.

L: At (avlater og andre) nådemidler som gir håp om lønn,
må forvaltes på fruktbringende vis i vår menighet.

Herre Gud, himmelske Far,
du som har gitt oss våre jordiske mødre og fedre,
gi oss også visshet om å tilhøre en åndelig familie,
og gjør at vi sammen går inn i ditt rike.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.