16. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U16c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Mos 18,1–10a
Herre, gå ikke forbi din tjener!

I de dager åpenbarte Herren seg for Abraham i Mamres ekelund, en gang han satt i teltåpningen midt på heteste dagen. Da han så opp, fikk han øye på tre menn som stod foran ham. Med det samme han fikk se dem, løp han imot dem fra teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa:

«Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener! La oss få hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet! Så vil jeg hente litt mat, som dere kan styrke dere med, før dere drar videre – siden dere nå har lagt veien om deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du sier!»

Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg, ta tre mål hvetemel; kna det og bak kaker!» Selv sprang han bort til buskapen og hentet en fin og god kalv; den gav han til tjenestegutten, og han skyndte seg å lage den til. Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde laget til, og satte det frem for dem. Og han stod hos dem under treet mens de spiste.

Da sa de til Abraham: «Hvor er Sara, din hustru?» Han svarte: «Hun er inne i teltet.» En av dem sa: «Jeg kommer til deg igjen neste år på denne tid, og da skal Sara, din hustru, ha en sønn.»

Responsoriesalme

Sal 15 (14),2–3ab. 3cd–4ab. 5

Omkved: Herre, hvem kan gjeste ditt telt?

Den som er ulastelig i sin ferd,
han gjør hva rett er,
og taler sannhet uten svik.

Han holder sin tunge i tømme,
han krenker ikke sin bror
og fører ikke skam over sin neste.

Han ser med forakt på gudløs mann,
men ærer hver som frykter Herren.
Han sverger seg selv til skade
uten å bryte sitt ord.

Han låner ikke ut mot rente
og lar seg ikke kjøpe til å skade den uskyldige.
Den som gjør alt dette,
står trygt til evig tid.

2. lesning

Kol 1,24–28
Mysteriet har vært skjult fra tidenes opphav av, men er nå åpenbart for de hellige

Brødre, nå gleder jeg meg over det jeg har å lide for deres skyld; det som ennå gjenstår av Kristi trengsler, utfyller jeg selv med dem jeg må bære på min egen kropp, til beste for hans legeme, Kirken. Dens tjener er jeg blitt, i kraft av det oppdrag som Gud har gitt meg:

Å la hans ord få utfolde seg fullt ut blant dere – det mysterium som har vært skjult fra tidenes og slektenes opphav av, men som nå er åpenbart for hans hellige. Ja, han har villet la dem se mysteriet, utfoldet i all sin rikdom blant folkene: Kristus blant dere, håpet om herligheten! Og ham er det vi forkynner. Så appellerer vi også til alle, og lar hver og en få del i den fulle visdom, for å kunne fremstille hver enkelt for Gud som fullvoksen i Kristus.

Halleluja

Jf. Luk 8,15

Halleluja. Salige de som lytter av et godt og edelt sinn,
som holder fast ved budskapet
og ved sin utholdenhet bærer frukt. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,38–42
Marta mottok ham. Maria valgte den beste del.

På den tid kom Jesus til en landsby, hvor en kvinne som het Marta mottok ham i sitt hjem. Hun hadde en søster som het Maria; og hun satte seg ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Marta derimot var fullt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Til sist stanset hun opp og sa: «Herre, er du likeglad med at min søster lar meg gå her og streve helt alene? Si til henne at hun skal komme og hjelpe meg!»

Men Herren svarte henne: «Marta, Marta, du maser og strever med så meget, mens så lite, ja bare ett, er nødvendig. Maria har valgt den beste del; så skal den ikke tas fra henne.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud vil gjeste oss slik han gjestet Abraham, og slik Jesus gjestet Marta og Maria. La oss be Herren miskunne seg over oss og gi oss visdom og nåde til å ta riktig imot ham:

L: For kristne, uansett stand eller stilling,
at de må lære av de kontemplative nonner og munker,
og at vi alle må sette oss ved Herrens føtter.

L: For dem som maser og strever
for å skape et godt samfunn,
at de må huske Jesu ord til Marta
om det ene som er nødvendig.

L: For kristne som lider på sin egen kropp,
at de må være med å utfylle Kristi trengsler.

L: Om kall til et liv i bot og bønn,
– også blant våre ungdommer.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som kommer oss i møte,
gi oss med våre liv å gå deg og din Sønn i møte.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag